# 100سوال_تشریحی_دین_و_زندگی1

پاسخ پیام آیات دین و زندگی 3چاپ 90

  درس اول پیام آیات       ص11کتاب                                                                                 سوره/آیه 1- خواست هر انسان ................. که ..به راه راست هدایت شود.           حمد/6 2-انحراف از صراط مستقیم و ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 36 بازدید

نمونه سوال دینی 1

  نام خانوادگی :                                                                                                       پایه ورشته :     تاریخ : درس: قرآن وتعلیمات دینی(1)            مدت : 75 دقیقه          دبیرمربوطه                                       1) ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 14 بازدید

نمونه سوال دینی 2

               1)   ترجمه کنید :        الف) ... فأ عف عنهم واستغفر لهم .....................                                                                                1          ب) ..........و اذکروا  نعمه الله ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید

نمونه سوال دینی 2

               1)   ترجمه کنید :        الف) ... فأ عف عنهم واستغفر لهم .....................                                                                                1          ب) ..........و اذکروا  نعمه الله ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید

نمونه سوال دینی 1 پایانی نوبت اول

2   آیات شریفه را ترجمه نمایید: الف:«قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین»....................................... ب:«واخرجنا منها حبا فمنه یاکلون»........................................ ..... ج:«انّی وجّهتُ وَجهِیَ للّذی............................................ فَطَرَالسماواتِ ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 71 بازدید