# سؤالات_نهایی_دین_و_زندگی_(3)_به_تفکیک_دروس_با_ویرا

طرح درس

درس:دین وزندگی2 کلاس :دوم دبیرستان مفاهیم اصلی کتاب   (طرح درس سالانه) مدت جلسات: 90 دقیقه نام دبیرستان : زاگرس نام دبیر: ساسان کرمی ماه تاریخ جلسات عنوان دروس هدف کلی درس اهداف آموزشی فعالیت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید

پاسخ پیام آیات دین و زندگی 3چاپ 90

  درس اول پیام آیات       ص11کتاب                                                                                 سوره/آیه 1- خواست هر انسان ................. که ..به راه راست هدایت شود.           حمد/6 2-انحراف از صراط مستقیم و ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 36 بازدید