# امتحان_دینی2

پاسخ پیام آیات دین و زندگی 3چاپ 90

  درس اول پیام آیات       ص11کتاب                                                                                 سوره/آیه 1- خواست هر انسان ................. که ..به راه راست هدایت شود.           حمد/6 2-انحراف از صراط مستقیم و ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 36 بازدید