بارم بندی درس دین وزندگی 4و فلسفه پیش دانشگاهی سال تحصیلی 91-90

بارم بندی درس دین وزندگی 4و فلسفه پیش دانشگاهی سال تحصیلی 91-90

 

بارم بندی درس دین و زندگی(معارف اسلامی) پیش دانشگاهی

 امتحان در هر نوبت 12نمره کتبی + 8نمره روخوانی از قرآن کریم است.

نوبت اول

درس 1و2و3 ............................. 5نمره

درس 4 .................................2نمره

درس5 .....................................2نمره

درس 6...................................3نمره

مجموعا 12نمره تا پایان درس 6 برای نوبت اول+ 8نمره روخوانی (قرائت) از قرآن 30جز(به انتخاب دبیر می توان یک جز یا بیشتر برای امتحان مشخص کرد.

نوبت دوم

.........

 

بارم بندی درس فلسه (آشنایی با فلسفه اسلامی) پیش دانشگاهی

نوبت اول و دوم :20 نمره

تا پایان فصل  هفتم ص 70برای نوبت اول

فصل

نوبت اول

نوبت دوم

اول کلیات(1)

 3         نمره

75/.         نمره

دوم کلیات 2

5/2    نمره

5/.         نمره

سوم مبانی حکمت مشا1

  3       نمره

75/.نمره

چهارم مبانی حکمت مشا2

   4         نمره

 1           نمره

پنجم نمایندگان مکتب مشا 1

   2         نمره

  5/.             نمره

ششم نمایندگان مکتب مشا2

   5/3       نمره

 1           نمره

هفتم افول حکمت مشا

  2نمره

5/.             نمره

هشتم حکمت اشراق

---        

  4            نمره

نهم جریان های فکری عالم اسلام

---      

1/5   یک ونیم     نمره

دهم صدر المتالهین

---      

 2            نمره

یازدهممبانی حکمت متعالیه

----       

 4            نمره

دوازدهم حکمای معاصر

---        

5/2       نمره

سیزدهم حیات فرهنگی

---    

  1          نمره

جمع

 20        نمره

20          نمره

 

 

/ 1 نظر / 17 بازدید
به توچه!

نمیدونستم امتحان نهایی ام نمره ی روخوانی از قران داره ! خداخیرتون بده! حد اقل 1به روز رسانی بکنین بد نیستا..........