نمونه سوال دینی 3 پایانی نوبت اول

 

 

2

 

آیات شریفه را ترجمه نمایید:

الف:«وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بسورة من مثله ی وادعوا شهداءکم»

 

ب:« انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اهتدی فلنفسه ی »

 

 

 

1

2

 

تدبر در آیات:

الف:آیه ی «انما ولیکم الله ورسوله و.......................................................وهم راکعون» را تکمیل نمایید و           بنویسید به چه آیه ای مشهور است؟

 

ب: پیام آیه «یا ایها الذین امنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم »را بنویسید؟

 

 

2

2

 

اصطلاحات داده شده را تعریف نمایید.

الف:وحی                        ب: تحدی                     ج: طاغوت           د:پیامبر تبلیغی

 

3

1

 

چرا یکی از نیازهای بنیادین انسان نیاز به تعالی،رشد و بالندگی است؟

 

 

4

1

 

چرا هدایت یک اصل عام و همگانی در نظام خلقت است؟

 

 

5

2

 

عواملی که سبب شد شریعت پیامبر اکرم (ص) جاویدان باشد را ذکر کنید(4مورد)

 

 

6

1

 

چرا هر پیامبری به داشتن معجزه نیازمند است؟

 

 

7

1

 

قلمروهای رسالت پیامبر (ص) را نام ببرید؟(4مورد)

 

 

8

1

 

دو مورد از اشکالات اساسی را که به علت ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر اکرم (ص) به وجود آمد بنویسید؟

 

 

9

1

/ 0 نظر / 64 بازدید