نمونه سوال امتحانی دینی 2

 


 

نمونه سوال دین و زندگی2

سوالات امتحان درس:قرآن وتعلیمات دینی(2)

سال دوم آموزش متوسطه

ساعت شروع:

مدت امتحان: 60 دقیقه

 

نیم سال دوم سال تحصیلی

تاریخ امتحان:

نام و نام خانوادگی:

نام پدر:

شماره دانش آموزی:

           

 

ردیف

سوالات

نمره

1

این عبارات قرآنی را ترجمه کنید:

الف- وَلِلَّهِ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِیرُ.

ب- وَسِیقَ الَّذِینَ کَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَراً.

 

2

2

مهم ترین ویژگی و شاخصهﻯ اصلی یک مجموعه منظم که آن را به یک نظام تبدیل کرده است، چیست؟ و چرا ؟

 

1

3

یکی از ودیعه هاﻯ الهی به انسان« وجدان اخلاقی» است، منظور ازآن چیست؟ و قرآن، آن را چه نامیده است؟

 

1

4

دو مورد از راه هایی که شیطان از طریق آن، انسان را به نافرمانی از خدا وسوسه می کند، بنویسید.

 

1

5

دیدگاه پیروان ادیان الهی در بارهﻯ« مرگ» چیست؟ یکی از پیامدهاﻯ این دیدگاه در زندگی نیز بنویسید.

 

1

6

میان عادل بودن خداوند و ضرورت معاد چه ارتباطی وجود دارد؟مختصراً توضیح دهید.

 

1

7

 منظور از« عالم برزخ» چه عالمی است؟ یکی از ویژگی های این عالم را نیز بنویسید.

 

1

8

دو مورد از شاهدان وگواهان روز قیامت را نام ببرید ویک مورد را مختصراً توضیح دهید.

 

1

9

حقیقت « توکّل» چیست؟ وچه تأثیری بر انسان توکّل کننده دارد؟

 

1

10

دو مورد از« آثار محبّت به خدا» را نام ببرید ویک مورد را مختصراً توضیح دهید.

 

1

11

« عفاف» به چه معناست؟ و چه رابطه ای با « آراستگی» دارد؟

 

1

12

براﻯ اینکه سلامت اخلاقی جامعه حفظ شود، مردان در برابر زنان نامحرم چه وظیفه ای دارند؟

 

1

13

چرا درجامعهﻯ اسلامی وظیفه ای به نام « امر به معروف و نهی از منکر» واجب شده است؟

 

1

14

یکی از آثار تربیتی کار« احساس عزّت نفس» است، آن را توضیح دهید.

 

1

/ 1 نظر / 81 بازدید
ایمان

سوالات به من کمک کرد خیلی خیلی ممنون