نمونه سوال دینی 1

 

نام خانوادگی :                                                                                                       پایه ورشته :  

 

تاریخ : درس: قرآن وتعلیمات دینی(1)            مدت : 75 دقیقه          دبیرمربوطه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

         1) ترجمه کنید:

                                                                                                                                             1

          الف)  ادعوا ربکم تضرعا وحفیه انه لایحب المعتدین

ب‌)     یاایها الناس قد جاء تکم موعظه من ربکم ...........

 

          2) چرا انسان مسئول سرنوشت خویش است؟                                                                                  1

          3) چه تفاوتی میان شناخت یک موضوع  و ایمان به آن وجود دارد؟                                                      1

          4) چرا خداوند تنها مالک و مدبر حقیقی جهان است؟                                                                         1

          5) چگونه انجام نیکی ها  و واجبات  و دوری از بدی ها  و محرمات باعث تقویت ایمان می شود؟                1

          6) چهارمورد از عوامل تقویت کننده ی عزم را نام ببرید.                                                                   1

          7) دین چه رابطه ای  با سعادت انسان دارد؟                                                                                   1

          8) چرا باید از نیّت وقصد خود در هنگام عمل مراقبت کنیم ؟                                                              1

          9) با توجه به تکالیف ( واجب – مستحب- مکروه - حرام - مباح ) حکم موارد زیر را بنویسید.                    1

           الف) خواندن نماز    ب) قدم زدن    ج) عطرزدن وشانه کردن برای نماز     د) خوردن غذای غصبی

       10) ثمرات و نتایج هدایت قرآن کریم چیست؟(4 مورد)                                                                         1

       11) مقصود از این که رسول خدا (ص) برای مسلمانان اسوه است چیست؟                                                1

       12) الف- با توجه به آیات سوره عصر چه خسرانی انسان را تهدید می کند؟                                               1

               ب- دو ویژگی دوست واقعی از نظر قرآن کریم وپیشوایان دین را  بنویسید.  

        13) حکمت  وضو چیست؟                                                                                                           1       

        14) از سخن امام صادق (ع) : ( احب اخوانی الی من اهدی الی عیوبی) چه نتیجه ای  گرفته می شود.             1

        15) توقع به جا و منصفانه در رابطه ی دوستی را ، با توجه به سخن امام علی (ع) بیان کنید.                        1

        16) حکم مسائل زیر را بنویسید.                                                                                                    1

        الف) پوشش زن درهنگام نماز

         ب) وضو با آب غصبی

         ج) مسح کردن روی جوراب وکفش

          د) لباس و مکان نمازگزار

                                                                                             موفّق باشید.

       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                

/ 1 نظر / 15 بازدید
مریم

سلام ممنونم....وبلاگتون واقا عالی بود......مرسی ایمیل بدید خوشحال میشم