امتحان دینی 2پایانی نوبت اول

آیات شریفه راترجمه فرمایید: الف:"الذی خلق فسویوالذی قدر فهدی".................................

ب:"خلق السماوات و الارض بالحق".............................

ج:"ان الذین لایرجون لقاءنا".........................

د:"الله لا اله الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامة"............................

 

 

الف:با توجه به آیه"ولقد کرمنا بنی ءادم و و حملناهم فی البر و البحرو رزقناهم من الطیبات...."جایگاه انسان در نظام آفرینش چگونه است؟

ب:پیامی را که از آیه شریفه"انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا"بدست می آید بنویسید؟

 

 

 

شاخصه ی اصلی یک مجوعه ی نظام مند چیست و چرا؟

 

 

 

 کسی که می داند جهان از خداست و رو به سوی او دارد این عقیده چه تاثیری در زندگی او خواهد داشت؟

                                                                                                                               

 

 

 

  شیطان از چه راه هایی انسان را گمراه می کند؟(4مورد)

 

 

 

 تفاوت بعد جسمانی و بعد روحانی وغیر جسمانی وجود انسان بیان کنید؟

 

 

 

دیدگاه غیر الهی درباره مرگ را نوشته ویک مورد از پیامد های آنرا ذکرنمایید؟

 

 

 

منظور از آثار ماتقدم و آثار ماتاخر چیست؟

 

 

 

برزخ درلغت به چه معناست؟ و منظور از عالم برزخ چیست؟

 

 

 

 

مطابق کلام امام صادق(ع) شش چیز است که مومن بعد از مرگ نیز از آنها بهره مند می شود ؛4مورد آنرا فقط نام ببرید؟

 

 

 

 

 قانون« دفع خطر احتمالی لازم است» را در ضمن یک مثال بیان کنید؟

 

 

 

چهار مورد از وقایعی که در مرحله ی دوم قیامت رخ می دهد ذکر نمایید؟

 

 

 

جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید:

 

الف:در جهان واقعی میان وظایف و مسئولیت ها ...........و...........مشاهده می شود.

ب:هرچه دایره ی نظام بزرگتر می شود............و.............گسترده تری لازم است.

ج:از جمله راه های قرآن برای بیان ضرورت معاد عبارتند از 1-................2-..............

 د:اثر دیگر نگرش الهی درباره مرگ،................و................در راه خداست.

 

 

 

                                                                                                                                                             موفق و سربلند باشید-

 

 

/ 1 نظر / 29 بازدید
محمد

مرسی همین طوری ادامه بده سوال خوبی هستش