درس دین و زندگی
اللّهُمّ صَلِّ عَلی مُحمّدٍ وَآلِ مُحمّدوَعجّل فرَجَهُم
نويسندگان
لینک دوستان

 

 

 

         1)   ترجمه کنید :

       الف) ... فأ عف عنهم واستغفر لهم .....................                                                                                1

         ب) ..........و اذکروا  نعمه الله علیکم اذکنتم اعداء.................

  2)   پیروان ادیان الهی چه دیدگاهی در رابطه با مرگ دارند؟                                                                 1

        3)   قاعده عقلی « دفع خطر احتمالی لازم است » چه نسبتی با معاد دارد؟                                                  1

        4)   چرا امامان و پیامبران بهترین گواهان روز قیامت هستند؟                                                                1  

        5)   آیا وجود شیطان مانع اختیار واراده ما درتصمیم گیری ها می شود؟ توضیح دهید.                                  1

        6)   آیا در مجازات آخرت که مجازات از نوع سوم است ظلم امکان پذیر است؟ چرا ؟                                  1

        7)    شرایط توکل حقیقی را بنویسید.                                                                                                1

        8 )   آثار محبت به خدا را نام ببرید. ( 4مورد)                                                                                                                                                                                                                            1

         9)   الف) منظور از توّلی و تبّری چیست؟                                                                                        1

                 ب) حدیثی از معصوم (ع) در رابطه با آراستگی بیان کنید.

        10)   نیاز به مقبولیت چه رابطه ای با آراستگی دارد؟                                                                          1

        11)   چرا میان پوشش زنان و مردان تفاوت است؟                                                                              1

        12)   اثرات و نتایج امر به معروف ونهی از منکر کدامند؟ ( 4مورد)                                                       1

        13)   مراحل امربه معروف و نهی ازمنکر را بیان کنید.                                                                       1

        14)   تأثیر کار برعزت نفس آدمی چگونه است.                                                                                 1

        15)   زکات و خمس با مالیات چه تفاوتی دارند؟                                                                                 1

        16)   ربا چیست ؟ آثار منفی ربا خواری کدام است؟ ( دو مورد)                                                             1

 

          

 

 

                                                                                         موفقّ باشید.

 

[ دوشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٩ ] [ ۳:٤٤ ‎ب.ظ ] [ ]

 

 

 

         1)   ترجمه کنید :

       الف) ... فأ عف عنهم واستغفر لهم .....................                                                                                1

         ب) ..........و اذکروا  نعمه الله علیکم اذکنتم اعداء.................

  2)   پیروان ادیان الهی چه دیدگاهی در رابطه با مرگ دارند؟                                                                 1

        3)   قاعده عقلی « دفع خطر احتمالی لازم است » چه نسبتی با معاد دارد؟                                                  1

        4)   چرا امامان و پیامبران بهترین گواهان روز قیامت هستند؟                                                                1  

        5)   آیا وجود شیطان مانع اختیار واراده ما درتصمیم گیری ها می شود؟ توضیح دهید.                                  1

        6)   آیا در مجازات آخرت که مجازات از نوع سوم است ظلم امکان پذیر است؟ چرا ؟                                  1

        7)    شرایط توکل حقیقی را بنویسید.                                                                                                1

        8 )   آثار محبت به خدا را نام ببرید. ( 4مورد)                                                                                                                                                                                                                            1

         9)   الف) منظور از توّلی و تبّری چیست؟                                                                                        1

                 ب) حدیثی از معصوم (ع) در رابطه با آراستگی بیان کنید.

        10)   نیاز به مقبولیت چه رابطه ای با آراستگی دارد؟                                                                          1

        11)   چرا میان پوشش زنان و مردان تفاوت است؟                                                                              1

        12)   اثرات و نتایج امر به معروف ونهی از منکر کدامند؟ ( 4مورد)                                                       1

        13)   مراحل امربه معروف و نهی ازمنکر را بیان کنید.                                                                       1

        14)   تأثیر کار برعزت نفس آدمی چگونه است.                                                                                 1

        15)   زکات و خمس با مالیات چه تفاوتی دارند؟                                                                                 1

        16)   ربا چیست ؟ آثار منفی ربا خواری کدام است؟ ( دو مورد)                                                             1

 

          

 

 

                                                                                         موفقّ باشید.

 

[ دوشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٩ ] [ ۳:٤٤ ‎ب.ظ ] [ ]

 

 

 

2

 

آیات شریفه راترجمه فرمایید: الف:"الذین یذکرون الله قیاما و قعودا".................................

ب:"واشرقت الارض بنور ربها".............................

ج:"افغیر دین الله یبغون".........................

د:"کلوا مما فی الارض حلالا طیبا"............................

 

1

2

 

با تدبردر آیات شریفه به سوالات پاسخ دهید:

الف: "ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور"ویژگی آفرینش خدای رحمان را بیان کنید؟

ب:"ولقد کرمنا بنی ءادم و و حملناهم فی البر و البحرو رزقناهم من الطیبات...."جایگاه انسان در نظام آفرینش چگونه است؟

ج:پیامی را که از آیه شریفه"انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا"بدست می آید بنویسید؟

د:عبارت«فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا»درباره چه کسانی است؟

 

2

1

 

شاخصه ی اصلی یک مجوعه ی نظام مند چیست و چرا؟

 

 

3

1

 

 

شیطان از چه راه هایی انسان را گمراه می کند؟(4مورد)

                                                                                                                               

 

4

 

1

 

  تفاوت بعدجسمانی و مادی انسان را با بعد روحانی وغیر جسمانی وجود اوبیان کنید؟

 

 

5

 

 

1

 

  دیدگاه غیر الهی و دیدگاه پیروان پیامبران الهی درباره مرگ را با هم مقایسه نمایید؟

 

 

6

1

 

چگونه می توان از طریق عدل الهی ضرورت معاد را اثبات کرد؟(به اختصار توضیح دهید)

 

 

7

1

 

برزخ درلغت به چه معناست؟ و منظور از عالم برزخ چیست؟

 

 

8

1

 

چهار مورد از وقایعی که در مرحله ی دوم قیامت رخ می دهد ذکر نمایید؟

 

 

9

 

1

 

 

 منظور از آثار« ما تقدم» و آثار« ماتاخر» اعمال انسان چیست ؟ مثال بزنید.

 

 

10

 

 

 

 

2

 

 جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید:

الف: هرچه دایره ی نظام بزرگتر می شود............و.............گسترده تری لازم است.

ب:مهمترین خبری که انبیاء برای بشر آورده اند ،خبر از............و.............است.

ج:کار شیطان...................و....................است و جز ازهمین طریق؛راه نفوذ دیگری ندارد.

  د: همین بعد روحانی (روحی) است که توانایی«............»و «تصمیم گیری »می دهد و «..............»را در می یابد.

 

11

 

2

 

 

 

 

 

 

16نمره

 

 عبارت صحیح و غلط را با علامت(ص/غ)مشخص نمایید؟

الف:ارتباط و پیوستگی میان وظایف و مسولیت ها  از ویژگیهای موجودات جهان واقعی است.

ب:قرآن کریم سرزنشگر درونی را نفس اماره نامیده است.

ج:نترسیدن خداپرستان از مرگ به این معنا است که آنها آرزوی مرگ می کنند.

  د:سجده ی فرشتگان برای انسان به خاطر بعد روحانی اوست.

 

 

 

                                                                                                                       پیروز و سربلند باشید.

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

[ دوشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٩ ] [ ۳:۳٢ ‎ب.ظ ] [ ]

آیات شریفه راترجمه فرمایید: الف:"الذی خلق فسویوالذی قدر فهدی".................................

ب:"خلق السماوات و الارض بالحق".............................

ج:"ان الذین لایرجون لقاءنا".........................

د:"الله لا اله الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامة"............................

 

 

الف:با توجه به آیه"ولقد کرمنا بنی ءادم و و حملناهم فی البر و البحرو رزقناهم من الطیبات...."جایگاه انسان در نظام آفرینش چگونه است؟

ب:پیامی را که از آیه شریفه"انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا"بدست می آید بنویسید؟

 

 

 

شاخصه ی اصلی یک مجوعه ی نظام مند چیست و چرا؟

 

 

 

 کسی که می داند جهان از خداست و رو به سوی او دارد این عقیده چه تاثیری در زندگی او خواهد داشت؟

                                                                                                                               

 

 

 

  شیطان از چه راه هایی انسان را گمراه می کند؟(4مورد)

 

 

 

 تفاوت بعد جسمانی و بعد روحانی وغیر جسمانی وجود انسان بیان کنید؟

 

 

 

دیدگاه غیر الهی درباره مرگ را نوشته ویک مورد از پیامد های آنرا ذکرنمایید؟

 

 

 

منظور از آثار ماتقدم و آثار ماتاخر چیست؟

 

 

 

برزخ درلغت به چه معناست؟ و منظور از عالم برزخ چیست؟

 

 

 

 

مطابق کلام امام صادق(ع) شش چیز است که مومن بعد از مرگ نیز از آنها بهره مند می شود ؛4مورد آنرا فقط نام ببرید؟

 

 

 

 

 قانون« دفع خطر احتمالی لازم است» را در ضمن یک مثال بیان کنید؟

 

 

 

چهار مورد از وقایعی که در مرحله ی دوم قیامت رخ می دهد ذکر نمایید؟

 

 

 

جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید:

 

الف:در جهان واقعی میان وظایف و مسئولیت ها ...........و...........مشاهده می شود.

ب:هرچه دایره ی نظام بزرگتر می شود............و.............گسترده تری لازم است.

ج:از جمله راه های قرآن برای بیان ضرورت معاد عبارتند از 1-................2-..............

 د:اثر دیگر نگرش الهی درباره مرگ،................و................در راه خداست.

 

 

 

                                                                                                                                                             موفق و سربلند باشید-

 

 
[ یکشنبه ٢٦ دی ۱۳۸٩ ] [ ٧:۱۸ ‎ب.ظ ] [ ]

سوال امتحانی دینی ٢

لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.


ادامه مطلب
[ دوشنبه ۸ آذر ۱۳۸٩ ] [ ۸:۳۸ ‎ب.ظ ] [ ]
.: Weblog Themes By Weblog Skin :.
درباره وبلاگ

بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و احترام به شما ،خوش آمدید. به دلیل کاستی ها و نواقص وبلاگ از حضورتان عذر خواهی می کنم .برداشت از مطالب وبلاگ کاملا آزاد است ،پیروز و سربلند باشید.غلامحسین یگانه
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
امکانات وب
قرآن آنلاین
http://s1.picofile.com/shiat/giv.gif
ساعت فلش مذهبی