درس دین و زندگی
اللّهُمّ صَلِّ عَلی مُحمّدٍ وَآلِ مُحمّدوَعجّل فرَجَهُم
نويسندگان
لینک دوستان

سئوالات تستی دین و زندگی (1)

 

1- آیه شرفیه ( , وفی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلاتبصرون َ ) به کدام یک ازنشانه های خدا

اشاره می کند
الف زمین مرده ب: جهان ج انسان د : موراد ب و ج
2- منشاء تنوع استعدادها در انسان چیست ؟
الف : استعداد های غریزی ب: روحیه حقیقت جویی
ج : روحیه بی نهایت طلبی د: روحیه سعادت طلبی
3- کدام گزینه به مسئول بودن انسان بر سرنوشت خویش اشاره می کند
الف : داشتن قدرت تفکر و آگاهی
ب: داشتن قدرت تفکر و اختیار
ج : داشتن قدرت تفکر و توانایی
د: داشتن قدرت تفکر و علم
4-با انتخاب کدام هدف انسان خوبی ها و کمالات دیگر هم را بر می گزیند .
الف : بهشت جاودان ب : رضوان و قرب الهی ج : دعوت اولیا ء الهی
د : دوری از گناهان
5- مضمون کدام عبارت با آیه ( و نحن اقرب الیه من حبل الورید ) مناسبت دارد .
الف به درگاه چه کسی جز تو پناه برم
ب: از چه کسی جز تو مدد طلبم
ج : چگونه از تو غافل باشم وقتی که تو با من هستی
د : بی تو هیچ اند ، فقیرترند ، بی تو نیستی قربی5ند
6- مقدر بیانگر ........
الف – بیانگر نظم و ترتیب دقیق عالم است
ب: بیانگر اندازه دقیق خورشید و ماه است
ج : بیانگر علم بی پایان خداوند است
د : بیانگر حرکت منظم ستارگان است .
7- مستحق ثنا و کمیت به ترتیب جز ء کدام دسته از صفات خداوند هستند .
الف : ثبوتیه – سلبیه ب: سلبیه – ثبوتیه
ج : ثبوتیه – ثبوتیه د : سلبیه – سلبیه
8- کدام آیه از قر آن کریم اشاره به نیاز مندی انسان به خداوند است .
الف : انا هدنیا السیل اما شاکرا و اما کفورا
ب : کل نفس بما کسبت رهینه

ج : یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله و الله هو الغنی الحمید
د : ولله الاسما الحسنی فادعوه بها
9- کدام یک از صفات زیر سلبی است
الف رحمت – حکمت – کمیت ب: عزیز – عجز – عز
ج : جود – جنبش – جلال د : عز – جود – منتقم
10- کدام گزینه صحیح است
الف : شناخت + ایمان = عمل صالح ب: ایمان +عمل صالح = شناخت
ج : عمل صالح + شناخت =ایمان د : هیچکدام
11- از نظر امام خمینی ( ره ) جهاد اکبر یعنی :
الف :مبارزه بادشمن ب: مبارزه با نفس
ج : مبارزه با فساد اقتصادی د:مبارزه با فساد اجتماعی
12- این حدیث از کیست ( ماعرفناک حق معرفتک )
الف : امام سجاد ( ع ) ب : امام باقر (ع) ج : پیامبر اسلام د: امام علی (ع)
13- کدام کزینه صحیح نیست ؟
الف : هدفهای دنیوی پایان پذیر نامحدودند
ب : مقصود محبوب نهایی ماذات مقدس خداوند است
ج : صفات خداوند به گستردگی همه خوبی هاست
د : کسب سعادت الهی در بزرگسالان از جوانی آسان تر نیست
14- از دو مقدمه (انسانها مخلوق خداوند هستند و مخلوق نمی تواند به خالق احاطه داشته باشد چه نتیجه ای می گیریم
الف : انسان نمی تواند به خوبی خدا را بشناسد
ب: این جهان نمی تواند در رتبه و مقام خداوند قرار گیرد
ج : انسان نمی تواند به خداوند احاطه داشته باشد
د : خداوند مالک حقیقی جهان است
15- تفاوت بین استعداد های انسان با سایر موجودات کدام است ؟
الف : تفاوتی ندارند همه رشد می کنند
ب: رشد و کمال موجودات دیگر محدود ولی انسان نا محدود است
ج رشد همه موجودات یکسان است
د : انسان دارای ادراک و حس می باشد ولی سایر موجودات دارا نمی باشند

 

 

 1- عبارت " آدمهای بزرگ .......دارند " با کدام کلمات زی- اهداف اصلی ر کامل می شود ؟

الف – راه پر مشقت ب- انتخاب بزرگ ج- مقاصد بزرگ د- اهداف اصلی

2- ترجمه آیه شریفه ( کل نفس بما کسبت رهینه ) کدام است ؟
الف – هرکس در گرو کاری که کرده است ب- هر چیزی در گرو کاری است که کرده است
ج- هر کس به انچه انجام دادهعقاب می شود د- هر نفسی در حال کسب کردن است

3- بالاترین نعمت خداوند به انسان کدام است ؟
الف بهشت ب- نجات از جهنم ج- همنشینی با اولیاء الله د- رضوان و قرب الهی

4- از نظر قر آن جایگاه ایمان در کجاست؟
الف- عقل ب وجدان ج- قلب د- ذهن و اندیشه
5- مهمترین توصیه امام خمینی به جوانان چیست؟
الف – مبارزه با نفس ب- انجام واجبات و دوری از محرمات
ج- مخالفت با شیطان د- تقویت ایمان

6- کدام یک از تعاریف زیر مربوط به واجبات می باشد ؟
الف- اعمالی که عمل به آنهاواجب نیست
ب- اعمالی که مانع پیمودن راه سعادت هستند
ج – اعمالی که انجام آنها لازمه پیمودن راه سعادت است
د- اعمالی که انجام دادن و ندادن آنها تفاوتی ندارد

7- از آثار و نتایج عزم در انسان نمی باشد ؟
الف - شکیبایی ب- اعتماد ج- حسن ظن د- استواری

8- مفهوم کلام امام کاظم (ع) که می فرماید : کسی که در هر روز کارهای خود را ارزیابی و محاسبه نکند از ما نیست مربوط به کدام گزینه است ؟
الف- محاسبه نفس و اعمال باید روزانه باشد ب- فرد بر نفس و گناهان تسلط داشته باشد
ج- محاسبه نفس سبب سعادتمندی فرد است د- فرد باید عیوب خود را اصلاح کند

9- چگونه می توان همه خوبیها و کمالات را در زندگی خود قرار دهیم ؟
الف- علایق و سلیقه های شخصی را به عنوان هدف و محبوب نهایی برگزید
ب- احسان به دیگران را به عنوان هدف و محبوب نهایی برگزید
ج- آسایش و راحتی در دنیا را هدف و محبوب نهایی بر گزید
د- قرب و رضای الهی را به عنوان هدف و محبوب نهایی یرگزید


10- در آیه " لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنته " به کدام ویژگی پیامبر و اهل بیت اشاره دارد ؟
الف پاک دامنی ب- الگو بودن ج- ایمان بخدا د- علم الهی

11 – از عواملی که باعث از بین رفتن دوستی می شود ؟
الف – مسخره نکردن ب- پرهیز از غیبت کردن
ج- احترام به دوست د- خدشه دار کردن عزت فرد


12- وضو گرفتن با آب غصبی چه حکمی دارد ؟
الف – مباح ب- باطل ج- مکروه د- مستحب

13- از نظر پیشوایان دین دوست واقعی چه ویژگی هایی دارد؟
الف –اهل دروغ نیست و با صداقت سخن می گوید
ب- اهل گناه نیست بلکه از گناهان دیگران نیز ناراحت می شود
ج- در رفع عیوب تلاش نکرده و آن را نادیده میگیرد
د- الف و ب
14- لقمان حکیم چه چیزی را ظلم بزرگ معرفی می نماید ؟
الف- کبر و خود پسندی ب- شرک بخدا ج- ظلم به مردم د- ربا

15- در عبارت های قرآنی زیر کدام گزینه مربوط به ارتباط فرد با خود می باشد ؟
الف – اقم الصلوه ب- وانه عن المنکر
ج – وا قصد من مشیک د- وامربالمعروف

16- وظیفه تعلیم و تبیین قرآن کریم پس از پیامبر با توجه به حدیث ثقلین بر عهده چه کسانی است ؟
الف – علما ب- فقها ج – امام علی ( ع ) د – اهل بیت

17- رکن در نماز چه عملی است و باعث چه چیزی می شود ؟
الف – رکن عملی است که اگر به عمد کم یا زیاد شود نماز صحیح است .
ب- رکن عملی است که اگر به عمد کم یا زیاد شود نمازباطل است .
ج- رکن عملی است که چه به اشتباه و چه به عمد انجام شود سبب باطل شدن نماز می شود .
د- رکن عملی است که اگر به اشتباه انجام شود سبب باطل شدن نماز می شود .
18- تاثیر یک عمل در رشد معنوی انسان وابسته به ...........است ؟
الف- مراقبت آن عمل ب- نیت و قصد عمل کننده آن
ج- به مقدار انجام آن عمل د – میزان شهرت آن عمل در نزد دیگران
19- راه وفای به عهد چیست ؟
الف- مراقبت از آن ب- کیفیت انجام عمل
ج- نیت و قصد د- محاسبه و ارزیابی

 

 

 

 


1-میزان ..................... ما به میزان ..................... به این عهد است ؟
الف) سعادتمندی-استحکام ب)دینداری وفاداری
ج)خوبشختی – وفاداری د)استحکام-دینداری
2-ا نگشتر و حلقه طلا در نماز و غیر نماز برای زنان و مردان چه حکمی دارد ؟
الف)برای زنان حرام –برای مردان جایز ب) برای زنان مستحب – برای مردان مباح
ج)برای زنان در همه حال جایز-مردان فقط در نماز حرام د)برای زنان مطلقاً جایز-برای مردان در نماز و غیر نماز حرام
3- منشاء تفاوت بینش ها در انسان چیست ؟
الف)تفاوت هدفها و دل بستگی ها ب)تفاوت در استعداد های مختلف استان
ج) انتخاب هدفهای اصلی د) تفاوت در میزان درک افراد از زندگی
4-از عوامل تقویت کننده عزم نمی باشد ؟
الف)رعایت اصل اعتدال ب) عملی دانستن تصمیم جدید
ج)توجه به عاقبت و ثمرات پایداری د) مرور عهد و پیمانی که میان خدا بستیم
5-مقدس ترین حرم عالم هستی است ؟
الف)خانه کعبه ب)طبیعت ج)قلب انسان د)وجود انسان
6-به فرمایش امام صادق (ع) نشانه رشد فکری انسان چیست ؟
الف) در دوستی خدا ثابت قدم پایدار باشد . ب) بر آیین دوست و رفیق خود باشد .
ج) یاد آوری عیوبش را به عنوان هدیه از دوست بپذیرد و ممنون او باشد .
د) اهل گناه نباشد و از گناه دیگران ناراحت شود .
7-آز آیه شریفه ((اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلوه لذکری)) کدام یک از وظایف ما در برابر خدای بزرگ استنباط می شود ؟
الف)یاد و ذکر خداوند ب)حمد و تسبیح خداوند ج)دعا به درگاه خدا د)بر پایی نماز
8-از ثمرات تدبر در قرآن محسوب می شود ؟
الف)مسلمان بودن ب)دریافت نور هدایت ج)قفل نبودن قلب د)خرد و خردمندی
9-با کدام ویژگی می توان از هدایت قرآن کریم بهره مند شد ؟
الف)عبادت ب)دانستن حکمت ج)تقوا د)داشتن فروتنی و تقوا
10-ثمر‌ی محاسبه .................... است .
الف)صلاح نفس ب)آگاهی به عیوب ج)موفقیت در عمل د)تقویت ایمان
11-خداوند برای رسیدن به شکوفایی استعداد به انسان دو ابزار ............... عنایت کرده است
الف)تفکر و تعقل ب)انتخاب آگاهی ج)تعلق و اختیار د)استعداد و کمال طلبی
12-در قرآن کریم از کدام موهبت به عنوان فوز عظیم یاد شده است؟
الف)شهادت ب)جهاد اکبر ج)عبودیت د)خشنودی خدا
13-از نظرقرآن جایگاه ایمان و .......................... می باشد .
الف)عقل ب)قلب ج)وجدان د)ذهن و اندیشه آدمی
14-مفهوم آیه شریفه ((و لله اسماء الحسنی)) کدام گزینه می باشد ؟
الف)خداوند بخشی از نام های نیکو را داراست ب) با نام های نیکو خدا را بخوانید
ج)همه نام های نیکو از آن خداست د)نام های خداوند محدود است
15-کدام گزینه از راههای رسیدن به ایمان نمی باشد ؟
الف)تفکر پیرامون آیات خداوند در گستره هستی ب)توجه به خوبی ها و زیبایی های خدا به انسان
ج)توجه دائم به خداوند و ذکر او د)انجام نیکی ها و واجبات و دوری از بدیها و محرمات
16-اعمالی که انجام آن ها لازمه پیمودن راه سعادت است و بدون آن ها این راه طی نمی شود ............. نامیده می شود .
الف)اعمال واجب ب)اعمال مستحب ج)اعمال حرام د) اعمال مباح
17-مقدار موثر بودن یک عمل به ........................ آن بستگی دارد ؟
الف)کمیت ب)اخلاص ج)کیفیت د)میزان تأثیر گذاری
18-عبارت ((آدمهای بزرگ ...................... دارند)) با کدام کلمات زیر کامل می شود ؟
الف)انتخاب بزرگ ب)راه پر مشقت ج)اهداف اصلی د)مقاصد بزرگ
19-مفهوم ((وا ستقال الذنوب)) چیست ؟
الف)از بند گناهان رها می شود ب)استقلال یافتن فرد از گناهان
ج)بر گناه تسلط یافتن د) از گناه دوری کردن
20-مرحله بعد از مراقبت می باشد ؟
الف)تحمل سختیها ب)محاسبه و ارزیابی ج)توبه کردن د)خالص نمودن کارها

[ دوشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٩ ] [ ۸:۱٤ ‎ب.ظ ] [ ]

سئوالات تستی دین و زندگی (1)

 

1- آیه شرفیه ( , وفی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلاتبصرون َ ) به کدام یک ازنشانه های خدا

اشاره می کند
الف زمین مرده ب: جهان ج انسان د : موراد ب و ج
2- منشاء تنوع استعدادها در انسان چیست ؟
الف : استعداد های غریزی ب: روحیه حقیقت جویی
ج : روحیه بی نهایت طلبی د: روحیه سعادت طلبی
3- کدام گزینه به مسئول بودن انسان بر سرنوشت خویش اشاره می کند
الف : داشتن قدرت تفکر و آگاهی
ب: داشتن قدرت تفکر و اختیار
ج : داشتن قدرت تفکر و توانایی
د: داشتن قدرت تفکر و علم
4-با انتخاب کدام هدف انسان خوبی ها و کمالات دیگر هم را بر می گزیند .
الف : بهشت جاودان ب : رضوان و قرب الهی ج : دعوت اولیا ء الهی
د : دوری از گناهان
5- مضمون کدام عبارت با آیه ( و نحن اقرب الیه من حبل الورید ) مناسبت دارد .
الف به درگاه چه کسی جز تو پناه برم
ب: از چه کسی جز تو مدد طلبم
ج : چگونه از تو غافل باشم وقتی که تو با من هستی
د : بی تو هیچ اند ، فقیرترند ، بی تو نیستی قربی5ند
6- مقدر بیانگر ........
الف – بیانگر نظم و ترتیب دقیق عالم است
ب: بیانگر اندازه دقیق خورشید و ماه است
ج : بیانگر علم بی پایان خداوند است
د : بیانگر حرکت منظم ستارگان است .
7- مستحق ثنا و کمیت به ترتیب جز ء کدام دسته از صفات خداوند هستند .
الف : ثبوتیه – سلبیه ب: سلبیه – ثبوتیه
ج : ثبوتیه – ثبوتیه د : سلبیه – سلبیه
8- کدام آیه از قر آن کریم اشاره به نیاز مندی انسان به خداوند است .
الف : انا هدنیا السیل اما شاکرا و اما کفورا
ب : کل نفس بما کسبت رهینه

ج : یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله و الله هو الغنی الحمید
د : ولله الاسما الحسنی فادعوه بها
9- کدام یک از صفات زیر سلبی است
الف رحمت – حکمت – کمیت ب: عزیز – عجز – عز
ج : جود – جنبش – جلال د : عز – جود – منتقم
10- کدام گزینه صحیح است
الف : شناخت + ایمان = عمل صالح ب: ایمان +عمل صالح = شناخت
ج : عمل صالح + شناخت =ایمان د : هیچکدام
11- از نظر امام خمینی ( ره ) جهاد اکبر یعنی :
الف :مبارزه بادشمن ب: مبارزه با نفس
ج : مبارزه با فساد اقتصادی د:مبارزه با فساد اجتماعی
12- این حدیث از کیست ( ماعرفناک حق معرفتک )
الف : امام سجاد ( ع ) ب : امام باقر (ع) ج : پیامبر اسلام د: امام علی (ع)
13- کدام کزینه صحیح نیست ؟
الف : هدفهای دنیوی پایان پذیر نامحدودند
ب : مقصود محبوب نهایی ماذات مقدس خداوند است
ج : صفات خداوند به گستردگی همه خوبی هاست
د : کسب سعادت الهی در بزرگسالان از جوانی آسان تر نیست
14- از دو مقدمه (انسانها مخلوق خداوند هستند و مخلوق نمی تواند به خالق احاطه داشته باشد چه نتیجه ای می گیریم
الف : انسان نمی تواند به خوبی خدا را بشناسد
ب: این جهان نمی تواند در رتبه و مقام خداوند قرار گیرد
ج : انسان نمی تواند به خداوند احاطه داشته باشد
د : خداوند مالک حقیقی جهان است
15- تفاوت بین استعداد های انسان با سایر موجودات کدام است ؟
الف : تفاوتی ندارند همه رشد می کنند
ب: رشد و کمال موجودات دیگر محدود ولی انسان نا محدود است
ج رشد همه موجودات یکسان است
د : انسان دارای ادراک و حس می باشد ولی سایر موجودات دارا نمی باشند

 

 

 1- عبارت " آدمهای بزرگ .......دارند " با کدام کلمات زی- اهداف اصلی ر کامل می شود ؟

الف – راه پر مشقت ب- انتخاب بزرگ ج- مقاصد بزرگ د- اهداف اصلی

2- ترجمه آیه شریفه ( کل نفس بما کسبت رهینه ) کدام است ؟
الف – هرکس در گرو کاری که کرده است ب- هر چیزی در گرو کاری است که کرده است
ج- هر کس به انچه انجام دادهعقاب می شود د- هر نفسی در حال کسب کردن است

3- بالاترین نعمت خداوند به انسان کدام است ؟
الف بهشت ب- نجات از جهنم ج- همنشینی با اولیاء الله د- رضوان و قرب الهی

4- از نظر قر آن جایگاه ایمان در کجاست؟
الف- عقل ب وجدان ج- قلب د- ذهن و اندیشه
5- مهمترین توصیه امام خمینی به جوانان چیست؟
الف – مبارزه با نفس ب- انجام واجبات و دوری از محرمات
ج- مخالفت با شیطان د- تقویت ایمان

6- کدام یک از تعاریف زیر مربوط به واجبات می باشد ؟
الف- اعمالی که عمل به آنهاواجب نیست
ب- اعمالی که مانع پیمودن راه سعادت هستند
ج – اعمالی که انجام آنها لازمه پیمودن راه سعادت است
د- اعمالی که انجام دادن و ندادن آنها تفاوتی ندارد

7- از آثار و نتایج عزم در انسان نمی باشد ؟
الف - شکیبایی ب- اعتماد ج- حسن ظن د- استواری

8- مفهوم کلام امام کاظم (ع) که می فرماید : کسی که در هر روز کارهای خود را ارزیابی و محاسبه نکند از ما نیست مربوط به کدام گزینه است ؟
الف- محاسبه نفس و اعمال باید روزانه باشد ب- فرد بر نفس و گناهان تسلط داشته باشد
ج- محاسبه نفس سبب سعادتمندی فرد است د- فرد باید عیوب خود را اصلاح کند

9- چگونه می توان همه خوبیها و کمالات را در زندگی خود قرار دهیم ؟
الف- علایق و سلیقه های شخصی را به عنوان هدف و محبوب نهایی برگزید
ب- احسان به دیگران را به عنوان هدف و محبوب نهایی برگزید
ج- آسایش و راحتی در دنیا را هدف و محبوب نهایی بر گزید
د- قرب و رضای الهی را به عنوان هدف و محبوب نهایی یرگزید


10- در آیه " لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنته " به کدام ویژگی پیامبر و اهل بیت اشاره دارد ؟
الف پاک دامنی ب- الگو بودن ج- ایمان بخدا د- علم الهی

11 – از عواملی که باعث از بین رفتن دوستی می شود ؟
الف – مسخره نکردن ب- پرهیز از غیبت کردن
ج- احترام به دوست د- خدشه دار کردن عزت فرد


12- وضو گرفتن با آب غصبی چه حکمی دارد ؟
الف – مباح ب- باطل ج- مکروه د- مستحب

13- از نظر پیشوایان دین دوست واقعی چه ویژگی هایی دارد؟
الف –اهل دروغ نیست و با صداقت سخن می گوید
ب- اهل گناه نیست بلکه از گناهان دیگران نیز ناراحت می شود
ج- در رفع عیوب تلاش نکرده و آن را نادیده میگیرد
د- الف و ب
14- لقمان حکیم چه چیزی را ظلم بزرگ معرفی می نماید ؟
الف- کبر و خود پسندی ب- شرک بخدا ج- ظلم به مردم د- ربا

15- در عبارت های قرآنی زیر کدام گزینه مربوط به ارتباط فرد با خود می باشد ؟
الف – اقم الصلوه ب- وانه عن المنکر
ج – وا قصد من مشیک د- وامربالمعروف

16- وظیفه تعلیم و تبیین قرآن کریم پس از پیامبر با توجه به حدیث ثقلین بر عهده چه کسانی است ؟
الف – علما ب- فقها ج – امام علی ( ع ) د – اهل بیت

17- رکن در نماز چه عملی است و باعث چه چیزی می شود ؟
الف – رکن عملی است که اگر به عمد کم یا زیاد شود نماز صحیح است .
ب- رکن عملی است که اگر به عمد کم یا زیاد شود نمازباطل است .
ج- رکن عملی است که چه به اشتباه و چه به عمد انجام شود سبب باطل شدن نماز می شود .
د- رکن عملی است که اگر به اشتباه انجام شود سبب باطل شدن نماز می شود .
18- تاثیر یک عمل در رشد معنوی انسان وابسته به ...........است ؟
الف- مراقبت آن عمل ب- نیت و قصد عمل کننده آن
ج- به مقدار انجام آن عمل د – میزان شهرت آن عمل در نزد دیگران
19- راه وفای به عهد چیست ؟
الف- مراقبت از آن ب- کیفیت انجام عمل
ج- نیت و قصد د- محاسبه و ارزیابی

 

 

 

 


1-میزان ..................... ما به میزان ..................... به این عهد است ؟
الف) سعادتمندی-استحکام ب)دینداری وفاداری
ج)خوبشختی – وفاداری د)استحکام-دینداری
2-ا نگشتر و حلقه طلا در نماز و غیر نماز برای زنان و مردان چه حکمی دارد ؟
الف)برای زنان حرام –برای مردان جایز ب) برای زنان مستحب – برای مردان مباح
ج)برای زنان در همه حال جایز-مردان فقط در نماز حرام د)برای زنان مطلقاً جایز-برای مردان در نماز و غیر نماز حرام
3- منشاء تفاوت بینش ها در انسان چیست ؟
الف)تفاوت هدفها و دل بستگی ها ب)تفاوت در استعداد های مختلف استان
ج) انتخاب هدفهای اصلی د) تفاوت در میزان درک افراد از زندگی
4-از عوامل تقویت کننده عزم نمی باشد ؟
الف)رعایت اصل اعتدال ب) عملی دانستن تصمیم جدید
ج)توجه به عاقبت و ثمرات پایداری د) مرور عهد و پیمانی که میان خدا بستیم
5-مقدس ترین حرم عالم هستی است ؟
الف)خانه کعبه ب)طبیعت ج)قلب انسان د)وجود انسان
6-به فرمایش امام صادق (ع) نشانه رشد فکری انسان چیست ؟
الف) در دوستی خدا ثابت قدم پایدار باشد . ب) بر آیین دوست و رفیق خود باشد .
ج) یاد آوری عیوبش را به عنوان هدیه از دوست بپذیرد و ممنون او باشد .
د) اهل گناه نباشد و از گناه دیگران ناراحت شود .
7-آز آیه شریفه ((اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلوه لذکری)) کدام یک از وظایف ما در برابر خدای بزرگ استنباط می شود ؟
الف)یاد و ذکر خداوند ب)حمد و تسبیح خداوند ج)دعا به درگاه خدا د)بر پایی نماز
8-از ثمرات تدبر در قرآن محسوب می شود ؟
الف)مسلمان بودن ب)دریافت نور هدایت ج)قفل نبودن قلب د)خرد و خردمندی
9-با کدام ویژگی می توان از هدایت قرآن کریم بهره مند شد ؟
الف)عبادت ب)دانستن حکمت ج)تقوا د)داشتن فروتنی و تقوا
10-ثمر‌ی محاسبه .................... است .
الف)صلاح نفس ب)آگاهی به عیوب ج)موفقیت در عمل د)تقویت ایمان
11-خداوند برای رسیدن به شکوفایی استعداد به انسان دو ابزار ............... عنایت کرده است
الف)تفکر و تعقل ب)انتخاب آگاهی ج)تعلق و اختیار د)استعداد و کمال طلبی
12-در قرآن کریم از کدام موهبت به عنوان فوز عظیم یاد شده است؟
الف)شهادت ب)جهاد اکبر ج)عبودیت د)خشنودی خدا
13-از نظرقرآن جایگاه ایمان و .......................... می باشد .
الف)عقل ب)قلب ج)وجدان د)ذهن و اندیشه آدمی
14-مفهوم آیه شریفه ((و لله اسماء الحسنی)) کدام گزینه می باشد ؟
الف)خداوند بخشی از نام های نیکو را داراست ب) با نام های نیکو خدا را بخوانید
ج)همه نام های نیکو از آن خداست د)نام های خداوند محدود است
15-کدام گزینه از راههای رسیدن به ایمان نمی باشد ؟
الف)تفکر پیرامون آیات خداوند در گستره هستی ب)توجه به خوبی ها و زیبایی های خدا به انسان
ج)توجه دائم به خداوند و ذکر او د)انجام نیکی ها و واجبات و دوری از بدیها و محرمات
16-اعمالی که انجام آن ها لازمه پیمودن راه سعادت است و بدون آن ها این راه طی نمی شود ............. نامیده می شود .
الف)اعمال واجب ب)اعمال مستحب ج)اعمال حرام د) اعمال مباح
17-مقدار موثر بودن یک عمل به ........................ آن بستگی دارد ؟
الف)کمیت ب)اخلاص ج)کیفیت د)میزان تأثیر گذاری
18-عبارت ((آدمهای بزرگ ...................... دارند)) با کدام کلمات زیر کامل می شود ؟
الف)انتخاب بزرگ ب)راه پر مشقت ج)اهداف اصلی د)مقاصد بزرگ
19-مفهوم ((وا ستقال الذنوب)) چیست ؟
الف)از بند گناهان رها می شود ب)استقلال یافتن فرد از گناهان
ج)بر گناه تسلط یافتن د) از گناه دوری کردن
20-مرحله بعد از مراقبت می باشد ؟
الف)تحمل سختیها ب)محاسبه و ارزیابی ج)توبه کردن د)خالص نمودن کارها

[ دوشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٩ ] [ ۸:۱٤ ‎ب.ظ ] [ ]

 

         

 

 

بسمه تعالی
سوالات تشریحی و مفهومی دین و زندگی (2)

درس اول:
1 - شاخصه اصلی مجموعه منظم را تو ضیح دهید .
2 - چرا شا خصه ی ا صلی مجموعه منظم هدف وغا یت است.؟ 5/ 0 نمره
3 - چه فرضیه ها یی را در پید ایش مجمو عه منظم می تو ان تصو ر کر د؟ 5/1 نمره
4- چهار مورد از و یژ گی ها ی مجمو عه منظم را بنو یسید . 2 نمر ه
5- در میا ن و یژ گی ها ی ز یر کد ا م و یژگی شا خصه ی اصلی یک مجمو عه ی منظم است ؟25/ نمره
الف ) هر مو جودی از ا جزای خا ص و
معین تشکیل شد ه ا ست. 
ب ) هر یک از ا جزا خو اص و یژه ای دارند . . 
ج)
هر یک از اجزا کار مخصو صی ا نجا م می دهند . . 
د ) هر مجمو عه ی منظم دارای
یک هد ف و غا یت ا ست که آ ن را از مجمو عه های د یگر جدا می کند . 
6- عنصر اصلی مجموعه منظم ...............و. . .......... ا ست .5/0 نمر ه


درس دو م :

1 - ا رتبا ط میان ا جزا دستگا ه گوارش چگو نه ارتبا طی ا ست ؟ توضیح دهید . 75/0 نمره
2 - د رک رو ابط وپیوستگی های نظا م واحد جها نی چه زما نی آسا نتر می شو د ؟ 5/0 نمره
ا لف ) هنگا می که علم و دانش بشر بیشتر تو سعه
یا بد . 
ب) هنگا می که ایمان بشر قویتر شود. 
ج ) زمانی که ا نسا ن دست
ا ز تخر یب جهان بردارد . 
د ) گز ینه الف وج 
3- آیا عمر موجودات و نظا م های این دنیا ی به هم پیوسته ، نا محد ود و دایمی است توضیح د هید ؟75/0


درس سوم:
1- این فرمایش امام علی (ع) بیانگر چه مطلبی است ؟ " خدا رحمت کند انسانی را که بداند از کجا آمده ودر کجا قرار دارد و به سوی کجا رهسپار خواهد شد. " 5/0 نمره
2- چرا ا نسا ن در پیشگا ه خداوند دارای مقا م ومنز لت خا ص ا ست ؟ 5/0 نمر ه
3- مقام و منز لت انسا ن را در پیشگا ه خدا و ند با تو جه به آ یا ت قرآن کریم بیا ن کنید . 1 نمر ه
4- و دیعه ها ی الهی رادر انسان نا م ببرید .1 نمر ه
5- یکی از ود یعه ها ی الهی در انسان" سر شت خدا آ شنا ست در این با ره تو ضیح د هید . 5/1 نمره
6- منظور از گرایش به نیکی ها و زیبا یی ها که یکی از ودیعه های الهی در وجود انسان است چیست ؟ 1 نمره

7- این آیه به کدام یک از ودیعه های الهی دروجود انسان اشاره می کند ؟"و نفس و ماسوا ها فالهمها فجورها و تقوا ها " 25/0 نمره
8- چرا انسا ن درمقابل گنا ه وز شتی عکس العمل نشا ن می دهد ؟ 25/0 نمره
9- نفس لوا مه یعنی چه ؟25/0 نمره
10- خداوند درقرآن کر یم به کدا م یک از موارد زیر قسم خورده ا ست ؟ 25/0نمره
الف) نفس
 د) هیچ کدا م ج) نفس اما ره  ب) نفس لو امه مطمئنه

11- نفس لوا مه یعنی ……… . 25/0 نمر ه
12 - نقش قو ه عقل در وجود انسا ن چیست ؟ 5/0 نمره
13- حضرت علی (ع)کد ام یک از موارد زیر را به عنوا ن بهترین ثروت و نزدیک کننده ی انسان به خدا نا مید ه
ا ست ؟ 25/ نمره
 ج) گر ا یش به
الف ) قوه ی عقل  نیکی ها و زیبا یی ها 
 د) و جدان اخلاقی ب) سر شت خدا آشنا 
14 - تو ضیح دهید که علاوه بر ودیعه های الهی خداوند با چه چیز ها یی انسان را درراه رسیدن به سعادت
یا ری می نماید ؟5/1 نمر ه
15 - چگو نه ایمان و عمل صا لح در وجود انسان تجلی می کند؟1نمره

درس چها رم:

1 - موانع رشد ورستگاری انسان را نام ببرید .1 نمره
2- توضیح دهید که نفس اماره چگونه ما نع رشد ورستگاری انسان است ؟1نمره
3- چرا با وجود سرمایه های ارزشمند انسان خود را آلوده به گناه میکند ؟ 1نمره
4- منظور از نفس اماره چیست تو ضیح دهید ؟1 نمره
5- چرا قرآن همواره مردم را به تفکر وتعقل دعوت می کند ؟5/0 نمره
6- اما م صا د ق(ع) عقل وجهل را چگو نه توصیف میکند ؟ 1نمره
7- توضیح دهید که چگونه غفلت از خدا وند مانع رشد ورستگاری انسان است ؟ 5/0 نمره
8 - شیطان چگونه انسانها را فریب می دهد . 1 نمره
9- شیطان از چه راهها یی انسا ن را به نا فرمانی از خدا می کشاند؟ (چهار مورد) 1نمره
10- قر آن کریم وپیشوایان ما تاکید دارند که عامل اصلی گناه ........است . 25/0 نمره
11- از تدبر در آیات قرآن کریم در باره ابعاد وجود انسان چه چیزی به دست می آید توضیح دهید؟ 5/1 نمره
12- دلایلی را که دانشمندان برای اثبات بعد روحانی انسان ذکر کرده اند نام ببرید 5/0 نمره
13- یکی از دلایل وجود بعد روحا نی انسان "ثابت بودن خود "است توضیح دهید ؟ 2 نمره
14 - آیا "من" وهویت انسان وابسته به جسم و کالبد مادی انسان است ؟ توضیح دهید .5/1 نمره
15- آیا ثابت بودن روح انسان به معنی این است که روح آد می دچار هیچ تغییری نمی شود؟ توضیح
دهید .1 نمره
16- منظور از ثابت بودن روح در انسان چیست ؟ توضیح دهید .5/1 نمره
17- منظور از رویاهای صادقه چیست ؟1 نمره
18- منظور از بعد غیر جسمانی ما چیست ؟وچه توانایی ها یی دارد؟5/1 نمره

درس پنجم:

1- انسان ها در بر خورد با مرگ چند دیدگا ه دارند توضیح دهید ؟2 نمره
2- ا نسان هایی که مرگ را پایان زندگی می دانند چه واکنشی در برابر آن از خود نشان می دهند ؟5/1 نمره
3- کسانی که مرگ را پایان بخش دفترزندگی نمی دانند چه دیدگاهی نسبت به مرگ دارند .1 نمره
4- پیامد های دیدگاه کسانی که مرگ را پایان زندگی می دانند چیست .2 نمره
5- حدیثی از پیامبر(ص) در باره دیدگاه ادیان الهی بنویسد .1 نمره
6- از پیامد های نگرش دوم در با ره ی مرگ دو مورد را بنویسید .1نمره
7- چرا خداپرستان واقعی مرگ را ناگوار نمی دانند؟1 نمره
8- عدم ترس خداپرستان از مرگ به چه معنی است ؟1 نمره
9- آیا استقبال از مرگ وشهادت خداپرستان به معنی بی ارزش بودن زندگی برای آنان است. 1 نمره
10 - خدا پرستان واقعی چه زمانی به استقبال شها دت می روند؟ 5/0 نمره
11- هنگا می که اما م حسین (ع)در دو راهی ذلت وشهادت قرار گرفت چه چیزی را انتخاب کرد وچه فرمود ؟25/1 نمره
12- رسول خدا (ص) فرمود: برای ........ خلق شده اید نه برای نابودی وفنا.25 /0 نمره


درس ششم:

1- وقتی می گوییم خداوند کارهایش حکیمانه است به چه معناست .5/0 نمره
2- بر اساس حدیثی از رسول خدا (ص) "آسمان ها و زمین بر اساس .... پا بر جاست".25/0 نمره
3- حقیقت وجود انسان ......است و این حقیقت هنگام مرگ نابود نمی شود 25/0 نمره
4- مهمترین خبری که پیامبران برای بشر آورده اند خبر از ......است.5/0 نمره
5- بیان کنید توجه و تعمق انسانها در باره ی وعده ی رستاخیز توسط پیامبران با توجه به کدام قانون عقلی
لازم است ؟5/0 نمره
6- پیامبران بعد از ایمان به خدا چه چیزی را لازمه ی ایمان به خدا دانسته اند .25/0 نمره
7- راههایی را که قرآن کریم برای بیان ضرورت معاد بر آن تاکید فرموده نام ببرید.5/0 نمره
8- و جود میل "گرایش به بقا وجاودانگی" چگونه ضرورت حیات ابدی را ثابت می کند. 1 نمره
9- دو گرایش در وجود انسان که، ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی را بیان می کند نام ببرید .5/0 نمره
10- چرا امکان تحقق وعدهای الهی در این دنیا به طور کامل میسر نیست ؟5/1 نمره
11- با توجه به عدل الهی توضیح دهید که چرا وجود معاد لازم وضروری است.5/1 نمره
12- قرآن کریم در باره ی کسانی که به زنده شدن دوباره ی پس از مرگ در شک و تردیدند چه پاسخی
می دهد ؟2 نمره


درس هفتم:
1- در مورد ویژگیهای عالم برزخ توضیح دهید .1 نمره
2 - برزخ در لغت به چه معناست .25/0 نمره
3- چگونگی ارتباط عالم برزخ را با دنیای پس از مرگ بنویسید.5/0 نمره
4- منظور ازآثار اعمال ما تقدم چیست با یک مثال ینویسید ؟ 75/0 نمره
5- منظور از آثار اعمال ما تاخر چیست با یک مثال بنویسید 75/ 0 نمره
6- چرا قرآن کریم از عالم پس از مرگ تعبیر به برزخ می کند ؟5/0 نمره
7- سه چیز در دنیا همراه انسان می باشد امام صادق (ع)در این باره می فرماید.75/0 نمره
8- منظور از این جمله"فرشتگان روح انسان را توفی می کنند" چیست؟5/0 نمره

درس هشتم :

1- بر پایی قیامت در چند مرحله انجام می گیرد؟ 5/0 نمره
2- درمرحله اول قیامت چه حوادثی اتفاق می افتد؟ 75/0 نمره
3- در مرحله دوم قیامت چه وقایعی رخ می دهد؟ نام ببرید. 1 نمره
4- چرا پیامبران و امامان بهترین گواهان قیامت هستند؟ 5/0 نمره
5- پیامبر اکرم (ص) نیز شاهد و ناظر بر همه ی . . . . . و . . . . است. 5/0 نمره
6- علاوه برشهادت عالیه ی پیشوایان چه شاهدان دیگری در قیامت حضور دارند؟ نام ببرید.5/0 نمره
7- در باره شهادت اعضای بدن در روز قیامت ، توضیح دهید. 1 نمره
8- چگونگی دادن نامه اعمال را در روز قیامت بیان کنید. 5/1 نمره
9- وقتی از امام صادق (ع) در باره اینکه " آیا انسان با آنچه در نامه عمل اوست آشنا است " سوال شد امام چه پاسخ فرمودند؟ 1 نمره
10- توضیح دهید که در روز قیامت قضاوت بر اساس چه معیاری است؟ 5/1 نمره
11- وزن کننده و سنجش گر اعمال انسان . . . . است. 25/0 نمره
12- در دادگاه عدل الهی هر نفر به . . . . . و فقط با. . . . .خود حاضر می شود و ترازوی عدل برای او برپا می گردد. 5/0 نمره
13- وقتی شخصی از امام صادق (ع) پرسید " آیا واقعا اعمال وزن می شوند" امام چه فرمود؟ 25/1 نمره
14- منظور از این جمله که " وسیله سنجش اعمال انسا ن حق و عدل است " چیست؟ توضیح دهید. 1 نمره
15- چرا اعمال پیامبران و امامان معیار سنجش اعمال سایرین است؟ 1 نمره


درس نهم:

1- ویژگی های جایگاه گناه کاران را پس ازپایان محاکمه بنویسید .( ذکر 4 مورد کافی است )
2- ویژگی مأموران عذاب الهی در جهان آخرت چگونه است؟ 75/0 نمره
3- پس از اینکه دوزخیان دچار عذاب شدند ، ناله حسرتشان بر می خیزد به خداوند چه می گویند؟ 5/0 نمره
4- جایگاه نیکوکاران و رستگاران در جهان آخرت چگونه است؟ توضیح دهید.1 نمره
5- توضیح دهید که برترین مقا م بهشت چیست؟ 25/1 نمره
6- انواع رابطه های میان عمل و پاداش و کیفر را در دنیا بنویسد. 5/1 نمره
7- رابطه میان عمل و پاداش و کیفر در جهان آخرت چگونه است؟ 1 نمره
8- هر عملی که در دنیا از ما سز می زند دارای چند جنبه است؟ توضیح دهید. 5/1 نمره
9- هنگامی که جهنمیان از ملائکه می خواهند تا از خداوند برایشان تخفیفی بگیرند ملائکه چه می گویند؟ 5/0 نمره
10- بهشت و جهنم و نعمت ها ی بهشتی و عذاب های جهنمی ، . . . . و . . . . . ما در دنیا است. 5/0 نمره
11- چرا عمل انسان هر گز از او جدا نمی شود؟ 5/0 نمره
12- پاداش های بهشتی و عذاب های دوزخ ، ساخته . . . . . ما است. 25/0 نمره
13- از این ابیات ، در باره پاداش و کیفر اخروی چه پیامی دریافت می کنید؟ 1 نمره
گشته گرگان یک به یک خوهای تو می درانند از غضب، اعضای تو
زآنچه می بافی همه روزه بپوش ز آنچه می کاری همه روزه بنوش

14- جهنمیان چه علتی را برای عملکرد خود بیان می کنند ؟ وپاسخ شیطان در این باره چیست؟ 5/1 نمره
15- بهشتیان پیوسته با . . . . . . . . هم صحبت اند و به سبحانک اللهم مترنم اند. 25/0 نمره
16- چرا بهشت برای بهشتیان ، سرای سلامتی (دار السلام ) است؟ (4 مورد) 1 نمره
17- چرا در بهشت انسان همواره احساس طراوت و تازگی می کند؟ 5/0 نمره
18- هر یک از بهشتیان متناسب با . . . . . . . . .در درجه ای از بهشت قرار می کیرند. 25/0 نمره
19- بالاترین مرتبه نعمت های بهشت . . . . . . و . . . . . . . خداست که اولیای خدا در طلب آن هستند و به شوق آن زندکی می کنند؟ 75/0 نمره
20- در بهشت، یک درمخصوص پیامبران و صدیقان و یک در مخصوص . . . . . .و . . . . .و درهای دیگر برای گروه های دیگر است. 5/0 نمره
21- در کدام یک از پاداش و کیفرها، باید تناسب میان جرم و کیفر مراعات شود تا عدالت برقرار گردد؟ توضیح دهید. 1 نمره

درس دهم:
1- توکل کردن به چه معناست؟ توضیح دهید . 5/0 نمره
2- یکی از مهمترین عوامل تقویت کننده عزم چیست؟ 25/0 نمره
3- انسان متوکل، چگونه انسانی است؟ 5/0 نمره
4- میان توکل و معرفت خدا و ایمان به او چه رابطه ای است توضیح دهید . 1 نمره
5- تکیه و اعتماد به خدا و توکل بر او چه آثاری دارد؟چرا ؟5/1 نمره
6- توکل به خدا چه نتایج وآثار بدی دارد؟چرا؟ 1 نمره
7- چرا نوجوانی و جوانی دوران تصمیم های بزرگ است؟ 1 نمره
8- پیامبران الهی در برابر سرسختی و لجاجت قوم خود چه می کردند؟ واکنش دو تن از این انبیا را بنویسید.1 نمره
9- در چه صورتی توکل موثر واقع می شود؟ 1نمره
10- توکل اگر همراه با . . . . . . و . . . . . . .باشد خداوند کارهای مارا به بهترین وجه چاره خواهد کرد. 5/0 نمره
11- توضیح دهید آیا توکل می تواند جانشین تنبلی و ندانم کاری افراد باشد؟ 1نمره
12- توکل کمک کننده و امید دهنده به کسی است که . . . . . . و . . . . . پشتکار است. 5/0 نمره
13- چرا انسان متوکل اهل معرفت، برای رسیدن به نیازها از ابزار و وسایل بهره می جوید؟ 5/0 نمره

درس یازدهم :

1- محبت در زندگی انسان چه نقشی دارد؟ 5/0 نمره
2- محبت به حق و ایمان به او چرا رابطه ای با هم دارد؟ 1 نمره
3- عشق و محبت به خدا در زندگی انسان چه آثاری دارد؟( 4 مورد ) 1 نمره
4- قرآن کریم اساس و پایه ی دینداری را . . . . . . قرار می دهد. 25/0 نمره
5- آثار محبت به خدا را نام ببرید. 1 نمره
6- منظور از" دوستی با دوستان خدا " را که یکی از آثار محبت به خداست توضیح دهید . 1 نمره
7- در منظومه عاشقان و دوستان الهی چه کسانی مظهرتمام و کمال حق و جلوه زیبایی های اویند؟ 25/0 نمره
8- خداوند از پیامبر اکرم (ص) می خواهد چه چیزی را مزد وپاداش رسالتش قرار دهد؟ 25/0 نمره
9- در باره " پیروی از خدا " که یکی از آثار محبت به خدا است توضیح دهید. 1 نمره
10- چرا خداوند به پیامبر دستور می دهد مزد و پاداش رسالتش را دوستی با خانواده اش اعلام کند؟ 5/0 نمره
11- با توجه به آیه زیر توضیح دهید که آیا محبت قلبی و درونی به خداوند کافی است ؟ و اعمال ظاهری و ظاهر انسان اهمیت ندارد؟ 1 نمره
" قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم و الله غفور رحیم"
12- در باره ی"بیزاری و تنفر از باطل و دشمنان خدا " که یکی از آثار محبت به خدا ست توضیح دهید. 1 نمره
13- در باره " محبت به راهی که مارا به خدا می رساند " که یکی از آثار محبت به خداست توضیح دهید . 1 نمره
14- چه موقع انسان می تواند قلبش را خانه ی خدا کند؟ 5/0 نمره
15- پایه و اساس بنای اسلام چیست؟ و مرکب از چه چیز هایی می باشد؟ 75/0 نمره
16- دینداری بر دو پایه استوار است تولی به معنای . . . . . . .و تبری به معنای . . . . . . . . . . 5/0 نمره
17- از دیدگاه امام خمینی تحقق دیانت چگونه ممکن است؟ 5/0 نمره
18- "مبارزه با دشمنان خدا" که یکی از آثار محبت به خداست، تبیین کنید. 1 نمره
19- دینداری بر چند پایه استوار است؟ نام ببرید. 5/0 نمره


درس دوازدهم :

1- شیوه ی رسول (خدا) در ملاقات با دیگران چگونه بود و ایشان در این باره چه فرمودند ؟ 5/1 نمره
2- تبیین کنید که آیا آراستگی اختصاص به زمان حضور و معاشرت ها دارد؟ 1 نمره
3- ظاهر هر کسی تجلی . . . . .و اوست و اندیشه ها، اخلاق و روحیات ، اعمال و . . . . . را می سازند و شکل می دهند.
4- رسول(خدا) برپوشیدن چه نوع لباسی تاکید می فرمایند؟ 25/0 نمره
5- حضرت علی (ع) در باره ی آراستگی چه می فرمایند؟ 5/0 نمره
6- معنای اینکه کسی دارای عزت نفس است چیست؟ توضیح دهید . 1 نمره
7- ترجمه آیه مبارکه زیر را بنویسید. 1 نمره
" مَن کان یُریدُ العزهَ . . . . . . . . . . . . . .
فللله العزهُ جمیعاً ." . . . . . . . . . . . . .

8- توضیح دهید که چرا انسان عزتمند عفیف هم هست؟ 1 نمره
9- چه رابطه ای میان نیاز به مقبولیت و آراستگی وجود دارد؟ توضیح دهید. 1 نمره

درس سیزدهم :

1- توضیح دهید که آیا اسلام نحوه و شکل پوشش را معین کرده است ؟ 5/1 نمره
2- زنان در حفظ حجاب اسلامی موظف به رعایت چه شرایطی هستند؟ 1 نمره
3- تبیین کنید که چه چیزی زمینه ساز منشأ تفاوت پوشش زنان و مردان است ؟ 1 نمره
4- زن به شکرانه نعمت زیبایی چه مسئولیت هایی در برابر این نعمت دارد ؟ 1 نمره
5- آیا حجاب زنان موجب سلب آزادی و کاهش حضور آنان در جامعه می گردد؟ در این باره توضیح دهید؟ 1نمره
6- آیا رعایت پوشش و حجاب تنها به اسلام اختصاص دارد؟ 5/1 نمره
7- بی حجابی زنان در غرب ناشی از چیست؟ توضیح دهید . 1 نمره
8- در آیین یهود و مسیح نحوه ی حجاب و پوشش چگونه است ؟ توضیح دهید. 5/1 نمره
9- توضیح دهید که چرا میان پوشش زنان و مردان در اسلام تفاوت وجود دارد؟ 1 نمره

درس چهاردهم :


1- هدف مشترک امت اسلامی چیست؟ 25/0 نمره
2- خدای حکیم برای رستگاری وسربلندی جامعه اسلامی چه وظایف مهمی را برای مسلمانان معین کرده است؟ آنها را بنویسید. 5/1 نمره
3- چرا دعوت به خیر و نیکی قبل از امربه معروف است؟ و چه تأثیری برجامعه دارد؟ 1 نمره
4- امام صادق(ع) موثرترین راه فراخوانی به خیر و نیکی را چه می داند و در این باره چه می فرماید؟ 75/0 نمره
5- توضیح دهید که چرا دعوت عملی ، دعوتی پر جاذبه است؟ 1 نمره
6- برترین نوع دعوت کدام است ؟ و مراتب بعدی آن را بیان کنید . 5/0 نمره
7- چرا لازم است در مقابل گناهکار اقدام مناسبی انجام شود ؟ و این اقدام مناسب چیست؟ 5/0 نمره
8- حضرت علی (ع) در وصیت خود به امام حسن(ع) و امام حسین (ع)درباره ی امربه معروف و نهی ازمنکرچه می فرمایند؟ 75/0 نمره
9- اثرات اجرای امر به معروف و نهی از منکر را از دیدگاه امام باقر(ع) بیان کنید . (4 مورد) 1 نمره
10- چرا قوم بنی اسرائیل مورد لعن پیامبرانشان قرار گرفتند و امام صادق(ع) در این زمینه چه می فرمایند؟ 5/1 نمره
11- بر اساس حدیثی از پیامبر اکرم(ص) انسان چگونه در عمل دیگران سهیم و شریک می شود؟ 1 نمره
12- امام علی (ع) می فرماید : تمام کارهای نیک ، حتی جهاد در راه خدا در برابر . . . . . . چون قطره ی آبی است در برابر دریای پهناور . 25/0 دنمره
13- امر به معروف و نهی از منکر با حصول چه شرایطی واجب می شود؟(3 شرط) 5/1 نمره
14- مراحل امر به معروف و نهی از منکر را توضیح دهید . 5/1 نمره
15- مرحله ی سوم امر به معروف و نهی از منکر را توضیح دهید و بنویسید این مرحله در حوزه مسئولیت چه کسانی است؟ 25/1 نمره
16- براساس توصیه های امام خمینی کسی که امر به معروف و نهی از منکرمی کند موظف به رعایت چه مواردی است؟ 4 مورد را بنویسید . 1 نمره

درس پانزدهم:

1- توضیح دهید که وقتی در باره ِ اصل کار سخن گفته می شود ،آیا مقصود داشتن شغل است؟ 1 نمره
2- رسول خدا(ص) چه کسانی را در قیامت در زمره انبیا معرفی می کند؟ 5/0 نمره
3- پیامبر خدا (ص) از داشتن چه خصوصیاتی بر امت خویش بیمناک بود؟ 1 نمره
4- امام علی(ع) عوامل به وجود آمدن فقر را چه چیزی می داند؟ 5/0 نمره
5- آثار تربیتی کار را نام ببرید . 1 نمره
6- نقش و تأثیر کار را در شکوفایی استعدادها توضیح دهید. 1 نمره
7- کار چگونه سبب لطافت احساس انسان می شود؟ 1 نمره
8- کار چه نقشی در تمرکز قوه یِ خیال انسان دارد؟ 1 نمره
9- منظور از "اتقان در کار " چیست؟ توضیح دهید . 1 نمره

درس شانزدهم :

1- در بینش و تفکر اسلامی ، کار خلاق و مولد منشأ چیست؟ 5/0 نمره
2- رسول خدا (ص) در باره ی آباد کردن زمین بی استفاده چه می فرمایند؟ 5/0 نمره
3- یکی از بدترین بلاها برای هر جامعه روی آوردن به کارهای . . . . . . . است. 25/0 نمره
4- ربا چیست؟ و چه تأثیری بر جامعه دارد؟ 5/1 نمره
5- چرا امروزه جهان به دو قطب ثروتمند و فقیر و مسلط و زیر سلطه تقسیم شده است؟ 2 نمره
6- الف) ترجمه آیه را کامل کنبد. ب) با توجه به این آیه ربا در حکم چیست؟ 25/1 نمره
"فاِن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله فان تبتم فلکم رئوس اموالکم لاتظلمون و لا تُظلمون "

" . . . . . . با خدا و رسولش اعلان جنگ دهید پس اگر توبه کنید سرمایه هایتان از آن خودتان، . . . . . . نه ستم می بینید . "
7- قرآن کریم راه درست افزایش ثروت را در چه چیزی معرفی می کند؟ چرا ؟ 5/1 نمره
8- امام رضا(ع) در نامه ای به یکی از یارانش علت حرام بودن ربا را چگونه شرح می دهد؟ 5/1 نمره
9- در هر فعالیت اقتصادی 2 عامل دخالت دارد . . . . . . . و. . . . . . . 5/0 نمره
10- برنامه اسلام در مورد ثروت و سرمایه چیست؟ و چگونه سبب عدالت اقتصادی می شود؟ 1 نمره
11- در نظام اسلامی بانک چه جایگاهی دارد؟5/1 نمره
12- اساس بانکداری در نظام اسلامی بر مشارکت . . . . . . و. . . . . . ..است . 5/0 نمره
13- دو راه تأمین هزینه های جامعه اسلامی را نام ببرید . 5/0 نمره
14- چه هزینه هایی در جامعه اسلامی از طریق انفاق تأمین می شود؟ 4 مورد ذکر شود . 1 نمره
15- انفاق برچند نوع است؟ نام ببرید . 5/0 نمره
16- انفاق واجب به دو صورت . . . . . .و. . . . . . . انجام می گیرد . 5/0 نمره
17- زکات چیست؟ و به چه اموالی تعلق می کیرد؟ 1 نمره
18- در هنگام پرداخت زکات به چه مواردی باید توجه کرد؟ (2مورد ) 1 نمره
19- فقیر کیست ؟ و زکات فطره او چه حکمی دارد؟ 25/1 نمره
20- پرداخت زکات فطره بر چه کسی واجب است ؟ و مقدار آن چقدر است؟ 5/1 نمره
21- خمس بر چند چیز تعلق می گیرد؟ و رایج ترین آن چیست؟ 5/0 نمره
22- در پرداخت خمس ، حساب سال به چه معنا است؟ 2 نمره
23- 4 مورد از توصیه های امام علی (ع) را به مالک اشتر در باره گرفتن مالیات بنویسید . 1 نمره
24- چرا امام علی (ع) به مالک اشتر توصیه می کند که بیشتر از جمع مالیات به فکر آبادی زمین باشد ؟ 1 نمره
25- کدام یک از گزینه های زیر جزء اموالی است که برآنها زکات تعلق می گیرد؟ 25/0 نمره
الف) غلات -

دام ها - یک پنجم دارایی 

ب) سکه ها - یک پنجم دارایی - دام ها 
ج) غلات

- دام ها - سکه ها گروه معارف اسلامی استان زنجان

زمستان 86

 

[ دوشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٩ ] [ ٧:٥۱ ‎ب.ظ ] [ ]

 

دین و زندگی 2

1- از آیه :       و لله ملک السموات والارض        کدام گزینه استنباط می شود.

            الف: هدف از خلقت عالم                                          ب: مالکیت حقیقی خداوند

            ج :حکومت برای خداوند ممکن است                           د: خداوند در آسمانها و زمین حضور دارد.

2- کدام گزینه پیرامون جهان خیالی صحیح است.

            الف: حوادث آن بدون علت حاضر است                                   ب: اشیاء به راحتی خصوصیت خود را از دست می دهند.

            ج: نیروهای عالم به دلخواه خود دخالت می کنند.                        د:هرسه

3- مهمترین شاخصه اصلی مجموعه های عالم آفرینش چه می باشد.

            الف: فکر                                    ب: هدف                         ج: نظم                           د: قدرت

4- بر اساس خطبه 90 نهج البلاغه کدام خصوصیت از خصوصیات خلقت خداوند نمی باشد.

            الف: تقلیدی نبودن              ب: براساس مقیاس و معیار بودن       ج: برای تکامل بشر                       د: بی سابقه و بی نظیر

5- آیه :  فارجع البصر هل تری من فطور   بیانگر چه مفهومی است.

            الف: خداوند در خلقت خسته نمی شود                          ب:هیچ گونه نقص و کوتاهی درآفرینش دیده نمی شود.

            ج: چشم دل از دیدن خدا ناامید نمی شود                       د: بصیرت بر ای یافتن نقص کافی است

6- منظور از عدم وجود تفاوت درآفرینش الهی چیست.

            الف: تدبیر الهی چون حلقه های زنجیر به هم پیوسته است

            ب: کار خداوند آنچنان با شعور و تفکر است که تفاوتی ندارد

            ج: خالق جهان یکی است                            

            د: موجودات در آفرینش تفاوتی با هم ندارند اما در جهان با یکدیگر متفاوت هستند.

7- کدام گزینه پیرامون آیه صحیح است.      ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت

            الف: در خلقت خدا نقصی راه ندارد                

            ب: جهان خلقت به گونه ای خلق شده که هر موجودی به دنبال هدف خاص خود است.

            ج: موجودات عالم به یکدیگر پیوسته اند

            د: هرسه

8- در معارف اسلامی ارزش هرکس چگونه سنجیده می شود.

            الف: به میزان ایمان و تقوا                                       ب: به درک و فهم از حقیقت هستی

            ج: تلاش برای ساختن جهانی سالم                              د: به اندیشه و خرد

9- پیام آیه :  و لقد کرمنا بنی آدم ..... چه می باشد.

            الف: کرامت عامل برتری انسان بر غیر انسان است.                  ب: منزلت انسان به میزان کرامت اوست

            ج: همه فرزندان آدم ذاتا بر دیگر مخلوقات برتری دارند   د: هرسه

10- از آیه :   انا هدیناه السبیل اما شاکرا واما کفورا........     کدام گزینه استنباط می شود.

            الف: انسان مسئول سرنوشت خود است                                   ب: حکمت انسان شگفت انگیز است

            ج: یکی از راههای آزمایش الهی خلقت است                 د: اراده انسان تدریجا به دست می آید

11- بیت:    این که گوید از لب من راز کیست               بنگرید این صاحب آواز کیست        کدام مفهوم را می رساند.

            الف: گرایش به نیکی ها ذاتی انسان است                     ب: عذاب وجدان از مظاهر قدرت الهی است

            ج: خدا پرستی نیاز فطری انسان است                         د: وجدان اخلاقی در همه انسانها مشترک است

12- کدام گزینه از ودیعه های الهی در نزد انسان نمی باشد.

            الف: قوه عقل                   ب: امدادهای غیبی             ج: انبیاء             د: جامعه سالم

13- مهمترین پیام آیه:    و نفس وما سواها فالهمها فجورها و تقواها      چیست؟

            الف: گرایش به بدکاری و تقوا در نفس نهاده شده است     ب: نفس انسان ذاتا تمایل به تقوا دارد

            ج: نغس انسان ذاتا میل به فسق و فجور دارد                 د: خداوند تنها تقوا را به نفس آد می الهام کرده است.

14- کدام گزینه غلط است.

            الف: خلقت انسان بر  اساس اراده آزاد ، اورا مسئول سرنوشت خود کرده است.

            ب: سرانجام کاروان هستی در جهان هستی رقم خواهد خورد.

            ج: برهان اتصال یکی از براهین  اثبات خدوانداست.

            د: غایت مندی جهان حکمت و تدبیر الهی را می رساند.

15- کدام گزینه ازویژگی های جهان واقعی است.

            الف: هر موجودی از اجزاء خاص و معینی تشکیل شده است.        ب: هر موجودی خاصیت ویژه ای دارد.

            د: هر عضو مکمل دیگری است.                                           د: هرسه

16- نظام واحد جهانی معلول چه می باشد.

            الف: نظام کشورهای استعمار گر       ب: برهان اتصال  ج: نظم میان روابط انسانها   د: اندیشه کامل انسانی

17- کدام گزینه غلط است.

            الف: قوانین جهان خلقت و قوانین بشری در تضاد کامل هستند.

            ب: قوانین عالم خلقت ، مقدمه خلق قوانین بشری است

            ج: بشر نمی تواند خود را از سیطره قوانین طبیعی خارج سازد

            د: درک صحیح قوانین خلقت مقدمه ساخت مصنوعات متعدد و متنوع بشری است.

18- عبارت:  «جهان را بر ای تو آفریدم وتو را بر ای خودم» از چه کسی و خطاب به چه کسی است.

            الف: پیامبر اسلام ص – خدا                        ب: خدا – پیامبر اسلام ص  ج: خدا – حضرت موسی عد: خدا – حضرت آدم ع

19- عامل عکس العمل نشان دادن انسان در برابر گناه و زشتی کدام است.

            الف: سرشت خدا جوی انسان                        ب: عقل و اندیشه               ج: وجدان اخلاقی آدمیان                  د: کرامت نفس

20- ثمره بکار گیری درست از ودیعه های الهی در زندگی انسان کدام است.

            الف: تجلی ایمان و عمل صالح                                   ب: زندگی جاوید و لبریز از سرور

            ج: زندگی سرشار از نیکی ها                                               د: هرسه

21-در معارف اسلامی ارزش هر انسا ن به  چه چیز می باشد :

الف:بهره ی اواز زندگی متعالی                 ب:درک وفهم وی از حقیقت هستی

            ج:به اندیشه بیشتر الهی                       د:به میزان عمل

22-کدام گزینه پیرامون مقام خلافت الهی صحیح نمی باشد:

الف:فرشتگان از درک آن عاجز اند                                ب:بیانگر مقام خاص انسان در نزد خداوند است

ج:تنها تسبیح و تحمید شرط خلیفه الهی بودن نیست              د:انسان بالفعل خلیفه ی الهی در روی زمین می باشد

23-ملامت انسان هنگام رجوع به زشتی ها بیانگر چیست:

الف:قدرت درک خوبی ها و زشتی ها از طرف انسان        ب:خدایی بودن فطرت انسانها

ج:نقش ایمان در بازدارندگی انسانهااز گناه                   د:مراتب نفس انسانی

24-حقیقت ملکوتی انسان چه نام دارد:

الف:روح              ب:بعدغیرمادی            ج:عقل           د:الف وب

25-کدام گزینه از ویژگیهای روح نمی باشد:

الف:زمینه ساز وجود اختیار در انسان می باشد                           ب:کسب کننده ی رذایل اخلاقی است

ج:با رویاهای صادقانه می توان ان را ثابت کرد                          د:همچون جسم تجزیه و تحلیل می شود

26-کدام گزینه پیرامون  « من » انسان صحیح نمی باشد.

            الف: هویت ثابت               ب:‌استقلال ازجسم              ج: تغییر تحول پذیر است         د: تبدیل پذیر است

27-آیه: « ولاتیبعواخطوات الشیطان انه لکم عدومبین»  اشاره به کدام عامل انحرافی انسان دارد:

الف:هوای نفس      ب:وسوسه های شیطانی                 ج:ترک وجدان اخلاقی            د:شیطان پرستی

28-امام خمینی مهمترین راه برای اسیر نشدن در چنگال گناه  را چه می دانند:

الف:رازونیازبا خدا              ب:احساس حضوردرپیشگاه الهی     ج:عدم پیروی هوای نفس      د:دوری از نفس اماره

30-کدام گزینه از راه های شیطان  برای وسوسه به نافرمانی از خدا نمی باشد.

            الف: ایجاد دشمنی میان افراد                                                 ب:‌مشغول شدن به آرزوهای دور و دراز

            ج:‌زدودن پرده های غفلت                                                    د:‌غفلت از یاد خدا

31- عامل اصلی گناه چیست؟

            الف:‌وسوسه های شیطان                 ب:‌خود انسان                   ج:‌نفس اماره                    د:‌هرسه

32- از عبارت قرآنی:(وما کان لی الیکم من سلطان)چه مفهومی برداشت می شود:

           الف:شیطان بر انسان تسلط دارد                                              ب:نقش شیطان تنها وسوسه کردن انسان

           ج:انسان بر شیطان تسلط پیدا می کند                             د: نقش انسان ها تسلط بر نفس خودشان است

33- کدام گزینه ازمهمترین پیامد های  نگرش دیدگاه کسانی که مرگ را پایان زندگی می دانند نمی باشد:

             الف:رسیدن به بن بست درزندگی                                          ب: بی ارزش شده حیات

            ج: فراموشی آینده تلخ                                             د:‌دوری از مظاهردنیا

34- پیامبر اسلام ص با هوش ترین افراد را چه کسانی معرفی نموده اند:

            الف:‌پارسایان       ب:‌خردورزان       ج:‌آنانکه بیشتر به یاد مرگ هستند      د:‌آنانکه برای آخرت خود تلاش می کنند

35- اولین و مهمترین پیامد نگرش الهی به مرگ چه می باشد.

            الف:‌خروج زندگی از بن بست                                               ب:‌شهادت طلبی

            ج:‌فداکاری                                                           د:‌خدمت به خلق

36-در معارف اسلامی از وجدان اخلاقی انسان به نفس ................... تعبیر شده است.

            الف:‌اماره                        ب:‌ناطقه              ج:‌مطمئنه                        د:‌لوامه

37- آیه شریفه :«‌ و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه »  پیرامون کدام نفس انسانی است.

                        الف:‌اماره                        ب:‌ناطقه                          ج:‌مطمئنه                                    د:‌لوامه

38- کدام گزینه پیرامون خدا پرستان واقعی صحیح می باشد.

            الف:‌در دنیا زندگی می کنند اما فریب آن را نمی خورند

            ب:‌هرگزبه حیات ذلت بار در این دنیا تن نمی دهند

            ج:‌مرگ را زمانی ناگوار می دانند که کوله باری از گناه داشته باشند.

            د:‌هرسه

39- آیه شریفه « ان الذین لایرجون لقاء نا ..........» اشاره به کدام  گروه دارد.

            الف:‌آنانکه امید به دیدار پروردگارشان را موجب اضطراب در دنیا می دانند.

            ب:‌آنانکه امید وارند با مرگ به دیدار خدایشان بروند.

            ج:‌به معاد معتقد هستند اما نسبت به آن غافل

            د:‌مرگ را پایان زندگی دانسته و امیدی به دیدار خدایشان ندارند.

40- ثبات شخصیت در انسان دلالت بر....................دارد.

            الف:‌فطرت واحد                ب:‌ثبات غرایز                  ج:‌تجرد روح                    د:‌ثبات رفتار

41-کاری که هدف معقول و درستی دارد و بیهوده و عبث تلقی نشود کاری...

الف:عالمانه است               ب:عادلانه است            ج:حکیمانه است                                 د:مدیرانه است

42-طبق آیه شریفه«بالاخسران اعمالا...»زیانکارترین مردم در کارها چه کسانی هستند؟

الف:آنان که خود را از اندیشه مرگ نجات می دهند                     ب:آنان که نسبت به مرگ بی توجه و غافل هستند

ج:کسانیکه تلاششان را در راه زندگی دنیا تباه کردند                  د:کسانیکه زندگی چندروزه دنیا برایشان بی ارزش است

43-پیامبر اکرم(ص)در مورد کسانی که فراوان به یاد مرگ هستند چه تعبیری می فرماید؟

الف:پرهیزگارترین مردم     ب:با هوش ترین مؤمنان      ج:خردمندترین مردم           د:موفقترین مؤمنان

44-کدامیک از آیات زیر از خصوصیات عالم برزخ نیست؟

الف:در عالم برزخ فعالیت بدنی انسان ادامه ندارد                                  

ب: پاداش و جزائی در برزخ نیست بلکه همه در آخرت است

ج:برزخ همانند دنیا عالمی محدود پذیر است     

د:در برزخ انسان می تواند حضور فرشتگان را درک کند و با آنها به گفتگو بپردازد

45-طبق آیات قرآن«فرو بردن آتش در شکم»مثل چه کسانی است؟

الف:کسانیکه از آتش دوزخ نمی هراسند                                  ب:کسانی که اموال یتیمان را به ظلم بخورند

ج:کسانی که حقیقت زندگی را دریافت نکرده اند             د:کسانی که غذای حرام می خورند

46-تحول عظیم در آسمانها و زمین و برچیده شدن بساط حیات انسان مربوط به کدام یک از مراحل قیامت است؟

الف:نفخ صور اول          ب:نفخ صور دوم          ج:هنگام پرپا شدن دادگاه عدل الهی                        د:عالم محشر

47-علت اصلی این که انسان عصر جدید با همه پیشرفت ها،گرفتار نوعی عدم تعادل شده است چیست؟

الف:فقر و گرسنگی                                                            ب:رنج ها و بیماریهای مختلف روانی

ج:غفلت از جهان آخرت                                           د:رفاه و آسایش بی اندازه

48-بنابر فرمایش امام صادق(ع)مؤمن پس از مرگ از کدام مورد بهره مند نمی شود؟

الف:از آثار ماتقدم اعمال دنیایی خود                                       ب: فرزند صالحی که برای او طلب مغفرت کند

ج:روش پسندیده ای که بنا نهاده و دیگران پس از وی ادامه می دهند            د:چاه آبی که حفر کرده و به مردم آب دهد

49-نامه ی عمل انسان در حقیقت چگونه است؟

الف:گزارشی از اعمال انسان که توسط ملائکه نوشته میشود                     ب:تصویر اعمال انسان در دنیا است

ج:عین عمل و حقیقت عمل است                                             د:نتیجه ی عمل انسان است

50-پاسخ نگهبانان جهنم به دوزخیان در مقابل درخواست تخفیف از خداوند توسط آنان،چیست؟

الف:زمان عمل به پایان رسیده و وقت حساب و کتاب است                       ب:ما مأموران عذابیم،خود باید چاره ای می اندیشیدید

ج:چرا فرمان خدای متعال را اطاعت نکردید                             د:مگر پیامبران برای شما دلایل روشنی نیاوردند

51-معنی دقیق آیه ی شریفه ی«و من اصدق من الله حدیثا»کدام گزینه است؟

الف:خداوند احادیث پیامبران را تصدیق می کند                          ب:چه کسی(از جهت خبر گرفتن)راستگو تر از خداوند است

ج:خداوند در حدیث گفتن از همه راستگو ترین است                    د:هر کس حدیثی را راست بگوید در پناه خداست

52-توفی یعنی چه؟

الف:دریافت به تمام و کمال                                                  ب:به معنی وفات که همواره در کنار مرگ به کار می رود

ج:نابودی جسم در هنگام مرگ                                                          د:هر سه مورد

53-این سخن از کیست؟«آدمی در همان حال که از مرگ می گریزد،آن را ملاقات می کند»

الف:امام صادق(ع)                        ب:امام باقر(ع)                 ج:امام علی(ع)                  د:پیامبر اکرم(ص)

54-آیه شریفه ی«و منها نخرجکم تارة اخری»مربوط به کدام رویداد است؟

 الف :خلقت انسان از خاک مرده                                ب: بازگرداندن انسان به خاک در هنگام مرگ

ج:پدید آوردن انسان از خاک در قیامت                                    د:خارج کردن انسانها از خاک درقیامت

55-طبق آیه 67 سوره احزاب دوزخیان چه عاملی را سبب گمراهی خود می دانند؟

الف:زیبایی ها و آراستگی دنیا                                              ب:بزرگان خود و شیطان

ج:شیطان و زیبایی های دنیا                                                 د:مال و ثروت و قدرت و خودخواهی

56-- در معارف اسلامی صیحه به چه چیزی گفته می شود.

            الف:صدای صور دومین                                                      ب:‌نورانی شدن زمین قبل از قیامت

            ج:‌صدای سهمگین صور اول                                                            د:‌شهادت فرشتگان الهی

57- کدام گزینه پیرامون نامه اعمال انسان در قیامت صحیح می باشد.

            الف:‌گزارش اعمال  آدمی به صورت ثبت کلمات و جملات                        ب:‌تنها تصویری از اعمال دنیوی انسان است

            ج:‌مجموعه تصاویر و گزارش های اعمال دنیوی  انسان است                   د:‌حضور عین عمل دنیوی انسان در قیامت

58- کدام گزینه از تفاوت های عمل در دنیا و آخرت می باشد.

            الف:‌ اعمال دنیوی  قابل جمع می باشند.                                   ب:‌اعمال دنیا قابلیت حضور مجدد را دارند.

            ج‌: اعمال دنیا به هیچ وجه قابل جمع نمی باشد.                          د:‌اعمال دنیا بر خلاف آخرت فاقد آثار است.

59- امام صادق(ع) در جواب کسی که از وزن شدن اعمال در قیامت سوال کردند ، میزان را چه معرفی نمودند.

            الف:‌عدل             ب:‌ایمان                          ج:‌تقوا                د:‌پیامبران

60- کدام گزینه از معیار سنجش اعمال در قیامت نمی باشد.

            الف:‌حق              ب: اعمال پیامبران             ج‌:نماز               د:‌اعمال ائمه

61- شیطان درپاسخ کسانی که او را عامل گمراهی خود می دانند چه پاسخی می دهد.

            الف:‌مرال هرگز به یاد نخواهد آورد                                        ب:من تنها یاور شما بودم

            ج:‌من بر شما هیچ تسلطی نداشتم                                            د:‌خداوند مرا مأمور به گمراهی شما کرده بود

62- به فرموده پیامبر اسلام (ص) بالاترین درجه بهشت کدام است.

            الف:‌عدن             ب:‌فردوس                       ج:‌رضوان                       د:‌جنت

63- درجه بندی انسانها در بهشت بر اساس چه معیاری است.

            الف: تقوا             ب:‌ایمان                          ج:اعمال              د:‌خواست الهی

64- کدام گزینه از ویژگی های بهشت نمی باشد.

            الف:‌عدم وجود آلودگی         ب:‌دروی از سخن لغو و بیهوده         ج‌:بیم از آینده                    د:‌دوری از رنج و درماندگی

65- بالاترین مرتبه نعمت های بهشت ..................... می باشد.

            الف:‌نعم بهشتی      ب:‌لقاء خداوند                   ج:‌دوری از گناه    د:‌مزد و پاداش شایسته

66- کدام گزینه پیرامون پاداش و کیفر اخروی صحیح است.

            الف:‌پاداش و کیفر محصول طبیعی خود عمل است                                  ب:‌پاداش و کیفر بر اساس قرارداد الهی است

            ج:‌ عین عمل به انسان برگشت داده می شود.                             د:‌نقش خارجی عمل در آن دنیا تجسم می یابد.

67- خداوند خطاب به چه کسانی فرموده اند :‌سیم و زر را بر پشت و پهلویشان داغ می زنند.

            الف: کسانی که در راه خدا انفاق نمی کنند.                                ب:‌کسانی که مال یتیم می خورند

            ج:‌کسانی که راه نامشروع مال بدست می آورد                          د:‌کسانی که خمس نمی دهند

68- پاداش و عذاب اخروی ساخته ................ می باشد.

            الف:‌تقدیر الهی      ب:‌اعمال بشری                ج:‌عدل الهی                     د:‌فکر و اندیشه

69-توکل رابطه ی مستقیمی با....

الف:اعتماد به خدا و توجه به حضور در پیشگاه خدا        ب:حضور قلبی و اطاعت از خدا

ج:ایمان به خدا و توجه به ثمرات تصمیم                      د:معرفت به خدا و ایمان به او

70-معنی دقیق «اَلیسَ اللهُ بکافٍ عَبدَه»کدام است؟

الف: آیا خدا برای بنده اش کافی نیست؟                                    ب:آیا بنده برای اطاعت از خداوند چاره ندارد؟

ج:آیا نباید بندگی برای خدا باشد؟                                د:آیا کافی است برای بنده اطاعت از خدا؟

71-آفریشن الهی با چه چیزی شروع شد:

            الف: خلق انسان                ب:‌رحمت                                    ج:‌محبت              د:‌ب و ج

72-مهم ترین عامل تقویت عزم و استواری در تصمیم کدام است؟

الف:مشورت با دیگران                                          ب:تفکر و تعقل در کارها

ج:توکل به خدا و اعتماد به او                                    د:انتخاب بهترین راه برای رسیدن به خدا

73-خداوند در آیه 31 سوره ی آل عمران چه چیزی را شرط دوستی با خود عنوان می کند؟

الف:اعتقاد به معاد    ب:تقوا و پرهیزگاری      ج:پیروی کردن از خدا                    د:تولّی و تبرّی

74-امام خمینی ره خلوص عشق موحدین را در.............. می داند.

الف:‌اخلاص         ب:‌ظهور کامل نفرت از مشرکین       ج: محبت                         د: نماز  

75-قرآن کریم اساس و پایه دینداری را در چه چیز معرفی می نماید؟

الف:صبر                   ب:پرهیزگاری           ج:محبّت              د:اطاعت

76-خداوند در سوره ممتحنه کدام قسمت از زندگی حضرت ابراهیم را به عنوان اسوه ی حسنه معرفی می نماید؟

الف:دعوت به پرستش خدای یگانه                            ب:مبارزه با ستمگران و بت پرستان

ج:اظهار بی زاری از بت پرستان و بت ها                               د:شکستن بت ها

77-کدام یک از گزینه ها از آثار و ثمرات محبت و دوستی با خداوند نیست؟

الف:مبارزه با دشمنان خدا                                        ب: بیزاری و تنفر از دشمنان حق

ج: پیروی از خدا و از هر کسی که خدا می دهد              د:محبت همراه معرفت

78-این سخن از کیست ؟«کسی که از فرمان خداسرپیچی می کند ، او را دوست ندارد»

     الف:امام صادق(ع)                  ب:پیامبر اکرم(ع)                     ج:امام باقر(ع)                     د:امام علی(ع)

79-طبق فرمایش امام صادق(ع) ، علت این که نباید لباسی نازک و بدن نما پوشید،چیست؟

الف:چون این لباس نشانه ی سستی و ضعف دین است.    ب:چون مخالف آراستگی است.

ج:زیرا در آن صورت حجاب رعایت نمی گردد.                        د:به علت اینکه جامعه را از نظر فرهنگی آلوده می سازد.

80-کدام گزینه از اثرات نامطلوب عرضه ی نابجایی زیبایی های زنان، نیست؟

الف:مانع گرمی بخشیدن به کانون خانواده می شود          ب:عفت را از بین می برد.  

ج:کانون گرم خانواده را حفظ می نماید.                       د:حیا را از بین می برد.

81-معنای دقیق «تجمل» در حدیث «التَجَّملُ مِن اَخلاقِ المؤمنینَ» کدام است؟

الف:زیبایی معنوی                                                             ب:آراستگی و زیبایی   

ج:زیبایی با استفاده از لباس و جواهرات                                  د:لباس سفید و روشن

82-طبق آیه 10 سوره ی فاطر «مَن کانَ یُریدُ العِزَه.....»   عزت واقعی کجاست؟

الف:نزد خود انسان است.                                      ب:انسان با توکل به خدا می تواند به آن برسد.

ج:عزت واقعی نزد خداست.                                                 د:انسانی که در مقابل خواهش های نفسانی تسلیم نشود.

83-مظاهر عفاف که در آیات قرآن کریم به سرگذشت آنان اشاره شده است کدام گزینه است؟

الف:حضرت یوسف(ع)و حضرت مریم(ع)                  ب:حضرت خضر(ع)وحضرت موسی(ع)

ج:حضرت علی(ع)و حضرت زهرا (س)          د:حضرت یوسف(ع)وحضرت موسی(ع)

84- کدام گزینه غلط است.

            الف:حجاب  در میان ادیان الهی تنها اختصاص به اسلام داشته است.

            ب:‌زنان ایرانی قبل از اسلام نیز پوشش کاملی داشته اند.

            ج:‌گرایش به پوشش در میان زنان و مردان یک امر فطری است.

            د:‌مطابق قوانین یهود زنان هنگام حضور در محل های عمومی باید موی سر خود را بپوشانند.

85- عبارت قرآنی :  یغضوا من ابصارهم   اشاره به کدام گزینه دارد.

            الف:‌نقش پوشش در حفظ حرمت جامعه                        ب:‌نقش کنترل نگاه در حفظ سلامت روانی جامعه

            ج: آشکار نکردن زینت از طرف زنان             د:‌ تقدم زنان در کنترل نگاه خود در جامعه

86-پیامبر مکرم اسلام ص  نگاه به نامحرم را به .................. تشبیه گرده است.

            الف:‌گناه کبیره                  ب:‌تیر زهر آلود از طرف شیطان                  ج:‌دام شیطان                    د:‌مقدمه گناه

87-پوشیدن لباس انگشت نما از طرف مردان چه حکمی دارد.

            الف: مکروه است               ب: حرام است                   ج: مباح است                   د:‌اشکالی ندارد

88- کدام گزینه پیرامون حد حجاب شرعی زنان صحیح است.

            الف:‌موجب سلب آزادی آنان در فعالیت های اجتماعی می شود.       ب:‌گاهی حرمت آنان  را در جامعه متزلزل می سازد.

            ج:‌نباید چسبناک و تحریک کننده باشد.                                      د:‌موجب افزایش آرامش روحی و روانی او در جامعه می شود.

89- امام صادق ع موثر ترین راه فراخوانی به خیر و نیکی را چه می داند.

            الف:‌دعوت زبانی              ب:‌دعوت به طریق سخنرانی                        ج: دعوت عملی                 د:‌الف و  ج

90- امام علی ع ترک چه چیز را موجب تسلط افراد شرور بر جامعه می داند.

            الف:‌امر به معروف و نهی از منکر                ب‌: جهاد              ج:‌توبه                د:‌حج

91- در اسلام کدام گزینه جهت جلوگیری جامعه از انحراف پیشنهاد شده است.

            الف:‌جهاد                         ب:‌امر به معروف و نهی از منکر                  ج: توبه               د:‌جهاد

92- کدام گزینه از آثار و فواید کار نمی باشد.

            الف:‌ احساس عزت نفس                  ب:‌لطافت احساس              ج: تمرکز قوه خیال                        د: افزایش مال انسان

93-خداوند رواج چه چیز را در جامعه همانند اعلان جنگ با خدا دانسته است.

            الف: شرک                       ب: فساد                          ج:‌ربا                 د:‌دزدی

94- قرآن کریم راه افزایش ثروت را چه چیز معرفی کرده است.

            الف:‌ربا                          ب:‌انفاق                          ج: زکات             د:‌ب و ج

95-امام رضا ع  علت حرام بودن ربا را چگونه معرفی کرده است.

            الف:‌ دشمنی با خدا     ب:‌مایه ی تباهی و هدر رفتن دارایی است.  ج: عدم فعالیت اقتصادی      د:‌رواج فساد در جامعه

96- کدام گزینه از مصارف زکات نمی باشد.

            الف:‌آزادی بردگانب:‌جبران غرامت، غرامت دیدگان      ج:  ابن السبیل                  د: مصارف شخصی ولی فقیه

97- اگر خانه ای با پولی که خمس آن داده نشده خریداری شود نماز خواندن در آن چه حکمی دارد.

            الف:‌اشکالی ندارد                           ب:‌موجب ضمان است         ج: باطل است       د:‌ خالی ازاشکال نیست

98-  در معارف اسلامی " خراج "  به چه چیزی گفته می شود.

            الف:‌ نوعی مالیات                         ب:‌ربا                            ج: غنائم جنگی                 د:‌مال التجاره

99- اولین مرحله نهی از منکر کدام است.

            الف:‌ توسل به زور                                    ب:‌تذکر زبانی                  ج: روی برگرداندن                        د:‌تذکر همراه با اجبار

100- امام علی ع : تمام کارهای نیک حتی ....... در برابر ............... چون قطره ی آبی است در برابر دریای پهناور

الف: جهاد- زکات       ب:‌زکات – جهاد          ج: جهاد- امر به معروف و نهی از منکر     د:‌ زکات – امر به معروف و نهی ازمنکر

101-آیه :‌افحسبتم انما خلقناکم عبثا   اشاره به کدامیک از دلایل اثبات معاد دارد.

            الف:‌معاد در پرتو عدل                                ب:‌معاد در پرتو حکمت      

ج: عدم ظرفیت دنیا برای ثواب و عقاب                       د:‌ اشاره به خلقت نخستین آدم

102- اینکه تمامی استعدادهای بشر در این دنیا فرصت بروز پیدا نمی کند خود مبین اثبات معاد در پرتو .... می باشد.

            الف:‌عدل الهی       ب: حکمت الهی                 ج:‌کلام پیامبران صادق                   د:‌میل به بقا انسان

103- کدام گزینه غلط است.

            الف: بدون معاد فطرت انسان هم بیهوده است                             ب:‌میل انسان به بقا خود از دلایل اثبات معاد است

            ج:‌حقیقت وجود آدمی روح است که با مرگ نابود نمی شود                       د:‌معاد از نظر اسلام تنها جنبه روحانی دارد.

104- کدام گزینه غلط است.

            الف:‌انسان هنگام مرگ نیز از آگاهی و قدرت برخوردار است که می تواند با خدا صحبت کند

            ب:‌هنگام مرگ حقیقت انسان که همان روح است دریافت می شود.

            ج:‌هنگام مرگ روح نیز همچون بدن دچار توقف موقتی در فعالیت می شود.

            د:‌اولین مراحل جزا و پاداش در برزخ آغاز می شود.

105- کدام گزینه پیرامون برزخ صحیح نمی باشد.

            الف:‌روح در عالم برزخ قدرت خروج و دیدار با خانواده خود  را دارد.

            ب:‌روح در عالم برزخ در کالبدی همانند کالبد دنیوی قرار دارد.

            ج: پرونده تمامی اعمال انسان با ورود به برزخ بسته می شود.

            د:‌از شباهت های برزخ با دنیا وجود حیات در هر دو است.

106- آیه    ینبأ الانسان یومئذ بما قدم و اخر     بیانگر چیست؟

            الف:‌ اعمال انسان در عالم برزخ ادامه ندارد.                 ب:‌پرونده اعمال در برزخ بسته نمی شود

            ج: پرونده اعمال در عالم برزخ حسابرسی می شود                    د:‌آثار عمل تنها منحصر در همین دنیاست

107- کدام گزینه از اعمالی است که آثار آن تا قیامت برجاست.

            الف:‌وضع سنتی بد             ب:‌وضع سنتی خوب                      ج:‌فرزند صالح                 د:‌همه سه

108- اولین مرحله پاداش انسانها از کجا شروع می شود.

            الف‌: دنیا             ب: برزخ                        ج:‌اخرت                         د:‌قیامت کبری

109- کدام گزینه صحیح است.

            الف:‌آیات قرآن تنها امکان معاد را اثبات می نمایند.

            ب:‌معاد جسمانی از‌آیات قرآن برداشت نمی شود

            ج:‌عدم مجازات کامل انسانها در دنیا  بیانگر اثبات معاد  در پرتو حکمت الهی است.

            د:‌حکمت و عدل از راههای عقلی اثبات معاد است.

110-کدام گزینه پیرامون احکام امر به معروف و نهی از منکر نادرست است.

            الف:‌اگر کسی بداند امر به معروف و نهی از منکر او اثر نمی کند ، وجب این کار از او برداشته نمی شود

            ب:‌ندانستن منکر و معروف وجب را از شخص بر می دارد.

            ج:‌به شرط احتمال ضرر و یا خطر امر به معروف از شخص ساقط می شود.

            د:‌کسی که می خواهد امر به معروف و نهی از منر نماید باید بداند آنچه طرف انجام می دهد حرام است.

 

[ دوشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٩ ] [ ٧:٥۱ ‎ب.ظ ] [ ]

لطفا ادامه مطلب را ببینید


ادامه مطلب
[ دوشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٩ ] [ ۳:٤۸ ‎ب.ظ ] [ ]

به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.


ادامه مطلب
[ دوشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٩ ] [ ۳:٤۸ ‎ب.ظ ] [ ]

 

نام خانوادگی :                                                                                                       پایه ورشته :  

 

تاریخ : درس: قرآن وتعلیمات دینی(1)            مدت : 75 دقیقه          دبیرمربوطه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

         1) ترجمه کنید:

                                                                                                                                             1

          الف)  ادعوا ربکم تضرعا وحفیه انه لایحب المعتدین

ب‌)     یاایها الناس قد جاء تکم موعظه من ربکم ...........

 

          2) چرا انسان مسئول سرنوشت خویش است؟                                                                                  1

          3) چه تفاوتی میان شناخت یک موضوع  و ایمان به آن وجود دارد؟                                                      1

          4) چرا خداوند تنها مالک و مدبر حقیقی جهان است؟                                                                         1

          5) چگونه انجام نیکی ها  و واجبات  و دوری از بدی ها  و محرمات باعث تقویت ایمان می شود؟                1

          6) چهارمورد از عوامل تقویت کننده ی عزم را نام ببرید.                                                                   1

          7) دین چه رابطه ای  با سعادت انسان دارد؟                                                                                   1

          8) چرا باید از نیّت وقصد خود در هنگام عمل مراقبت کنیم ؟                                                              1

          9) با توجه به تکالیف ( واجب – مستحب- مکروه - حرام - مباح ) حکم موارد زیر را بنویسید.                    1

           الف) خواندن نماز    ب) قدم زدن    ج) عطرزدن وشانه کردن برای نماز     د) خوردن غذای غصبی

       10) ثمرات و نتایج هدایت قرآن کریم چیست؟(4 مورد)                                                                         1

       11) مقصود از این که رسول خدا (ص) برای مسلمانان اسوه است چیست؟                                                1

       12) الف- با توجه به آیات سوره عصر چه خسرانی انسان را تهدید می کند؟                                               1

               ب- دو ویژگی دوست واقعی از نظر قرآن کریم وپیشوایان دین را  بنویسید.  

        13) حکمت  وضو چیست؟                                                                                                           1       

        14) از سخن امام صادق (ع) : ( احب اخوانی الی من اهدی الی عیوبی) چه نتیجه ای  گرفته می شود.             1

        15) توقع به جا و منصفانه در رابطه ی دوستی را ، با توجه به سخن امام علی (ع) بیان کنید.                        1

        16) حکم مسائل زیر را بنویسید.                                                                                                    1

        الف) پوشش زن درهنگام نماز

         ب) وضو با آب غصبی

         ج) مسح کردن روی جوراب وکفش

          د) لباس و مکان نمازگزار

                                                                                             موفّق باشید.

       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                

[ دوشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٩ ] [ ۳:٤۸ ‎ب.ظ ] [ ]

 

 

 

         1)   ترجمه کنید :

       الف) ... فأ عف عنهم واستغفر لهم .....................                                                                                1

         ب) ..........و اذکروا  نعمه الله علیکم اذکنتم اعداء.................

  2)   پیروان ادیان الهی چه دیدگاهی در رابطه با مرگ دارند؟                                                                 1

        3)   قاعده عقلی « دفع خطر احتمالی لازم است » چه نسبتی با معاد دارد؟                                                  1

        4)   چرا امامان و پیامبران بهترین گواهان روز قیامت هستند؟                                                                1  

        5)   آیا وجود شیطان مانع اختیار واراده ما درتصمیم گیری ها می شود؟ توضیح دهید.                                  1

        6)   آیا در مجازات آخرت که مجازات از نوع سوم است ظلم امکان پذیر است؟ چرا ؟                                  1

        7)    شرایط توکل حقیقی را بنویسید.                                                                                                1

        8 )   آثار محبت به خدا را نام ببرید. ( 4مورد)                                                                                                                                                                                                                            1

         9)   الف) منظور از توّلی و تبّری چیست؟                                                                                        1

                 ب) حدیثی از معصوم (ع) در رابطه با آراستگی بیان کنید.

        10)   نیاز به مقبولیت چه رابطه ای با آراستگی دارد؟                                                                          1

        11)   چرا میان پوشش زنان و مردان تفاوت است؟                                                                              1

        12)   اثرات و نتایج امر به معروف ونهی از منکر کدامند؟ ( 4مورد)                                                       1

        13)   مراحل امربه معروف و نهی ازمنکر را بیان کنید.                                                                       1

        14)   تأثیر کار برعزت نفس آدمی چگونه است.                                                                                 1

        15)   زکات و خمس با مالیات چه تفاوتی دارند؟                                                                                 1

        16)   ربا چیست ؟ آثار منفی ربا خواری کدام است؟ ( دو مورد)                                                             1

 

          

 

 

                                                                                         موفقّ باشید.

 

[ دوشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٩ ] [ ۳:٤٤ ‎ب.ظ ] [ ]

 

 

 

         1)   ترجمه کنید :

       الف) ... فأ عف عنهم واستغفر لهم .....................                                                                                1

         ب) ..........و اذکروا  نعمه الله علیکم اذکنتم اعداء.................

  2)   پیروان ادیان الهی چه دیدگاهی در رابطه با مرگ دارند؟                                                                 1

        3)   قاعده عقلی « دفع خطر احتمالی لازم است » چه نسبتی با معاد دارد؟                                                  1

        4)   چرا امامان و پیامبران بهترین گواهان روز قیامت هستند؟                                                                1  

        5)   آیا وجود شیطان مانع اختیار واراده ما درتصمیم گیری ها می شود؟ توضیح دهید.                                  1

        6)   آیا در مجازات آخرت که مجازات از نوع سوم است ظلم امکان پذیر است؟ چرا ؟                                  1

        7)    شرایط توکل حقیقی را بنویسید.                                                                                                1

        8 )   آثار محبت به خدا را نام ببرید. ( 4مورد)                                                                                                                                                                                                                            1

         9)   الف) منظور از توّلی و تبّری چیست؟                                                                                        1

                 ب) حدیثی از معصوم (ع) در رابطه با آراستگی بیان کنید.

        10)   نیاز به مقبولیت چه رابطه ای با آراستگی دارد؟                                                                          1

        11)   چرا میان پوشش زنان و مردان تفاوت است؟                                                                              1

        12)   اثرات و نتایج امر به معروف ونهی از منکر کدامند؟ ( 4مورد)                                                       1

        13)   مراحل امربه معروف و نهی ازمنکر را بیان کنید.                                                                       1

        14)   تأثیر کار برعزت نفس آدمی چگونه است.                                                                                 1

        15)   زکات و خمس با مالیات چه تفاوتی دارند؟                                                                                 1

        16)   ربا چیست ؟ آثار منفی ربا خواری کدام است؟ ( دو مورد)                                                             1

 

          

 

 

                                                                                         موفقّ باشید.

 

[ دوشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٩ ] [ ۳:٤٤ ‎ب.ظ ] [ ]

 

 

 

2

 

آیات شریفه راترجمه فرمایید: الف:"الذین یذکرون الله قیاما و قعودا".................................

ب:"واشرقت الارض بنور ربها".............................

ج:"افغیر دین الله یبغون".........................

د:"کلوا مما فی الارض حلالا طیبا"............................

 

1

2

 

با تدبردر آیات شریفه به سوالات پاسخ دهید:

الف: "ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور"ویژگی آفرینش خدای رحمان را بیان کنید؟

ب:"ولقد کرمنا بنی ءادم و و حملناهم فی البر و البحرو رزقناهم من الطیبات...."جایگاه انسان در نظام آفرینش چگونه است؟

ج:پیامی را که از آیه شریفه"انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا"بدست می آید بنویسید؟

د:عبارت«فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا»درباره چه کسانی است؟

 

2

1

 

شاخصه ی اصلی یک مجوعه ی نظام مند چیست و چرا؟

 

 

3

1

 

 

شیطان از چه راه هایی انسان را گمراه می کند؟(4مورد)

                                                                                                                               

 

4

 

1

 

  تفاوت بعدجسمانی و مادی انسان را با بعد روحانی وغیر جسمانی وجود اوبیان کنید؟

 

 

5

 

 

1

 

  دیدگاه غیر الهی و دیدگاه پیروان پیامبران الهی درباره مرگ را با هم مقایسه نمایید؟

 

 

6

1

 

چگونه می توان از طریق عدل الهی ضرورت معاد را اثبات کرد؟(به اختصار توضیح دهید)

 

 

7

1

 

برزخ درلغت به چه معناست؟ و منظور از عالم برزخ چیست؟

 

 

8

1

 

چهار مورد از وقایعی که در مرحله ی دوم قیامت رخ می دهد ذکر نمایید؟

 

 

9

 

1

 

 

 منظور از آثار« ما تقدم» و آثار« ماتاخر» اعمال انسان چیست ؟ مثال بزنید.

 

 

10

 

 

 

 

2

 

 جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید:

الف: هرچه دایره ی نظام بزرگتر می شود............و.............گسترده تری لازم است.

ب:مهمترین خبری که انبیاء برای بشر آورده اند ،خبر از............و.............است.

ج:کار شیطان...................و....................است و جز ازهمین طریق؛راه نفوذ دیگری ندارد.

  د: همین بعد روحانی (روحی) است که توانایی«............»و «تصمیم گیری »می دهد و «..............»را در می یابد.

 

11

 

2

 

 

 

 

 

 

16نمره

 

 عبارت صحیح و غلط را با علامت(ص/غ)مشخص نمایید؟

الف:ارتباط و پیوستگی میان وظایف و مسولیت ها  از ویژگیهای موجودات جهان واقعی است.

ب:قرآن کریم سرزنشگر درونی را نفس اماره نامیده است.

ج:نترسیدن خداپرستان از مرگ به این معنا است که آنها آرزوی مرگ می کنند.

  د:سجده ی فرشتگان برای انسان به خاطر بعد روحانی اوست.

 

 

 

                                                                                                                       پیروز و سربلند باشید.

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

[ دوشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٩ ] [ ۳:۳٢ ‎ب.ظ ] [ ]

2

 

آیات شریفه را ترجمه نمایید:

الف:«قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین».......................................

ب:«واخرجنا منها حبا فمنه یاکلون»........................................ .....

ج:«انّی وجّهتُ وَجهِیَ للّذی............................................

فَطَرَالسماواتِ و الارضَ حنیفاً»........................................

 

1

1

 

سوالات مربوط به تدبر در آیات:

الف:با تدبر در آیه «هذا بیانٌ للناس وهدیً و موعظةللمتقین »محدوده تاریخی و جغرافیایی هدایت قرآن کریم چقدر است؟

 

ب پیام آیه 97/نحل(من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مومن فلنحیینه حیاة طیبة....)را بنویسید؟

 

2

1

 

ثمرات ونتایج هدایت قرآن کریم چیست؟(4مورد)

 

 

3

1

 

یک مورد از تفاوت های بین استعدادهای انسان و استعدادهای نهفته در گیاهان و جانوران بنویسید؟

 

 

4

1

 

چرا انسان مسؤل سرنوشت خویش است؟

 

 

5

1

 

منظور از نزدیکی و تقرب به خداوند متعال چیست؟

 

 

6

1

 

چرا خداوند راآنگونه که شایسته ی اوست نمی توان شناخت؟

 

 

7

2

 

صفات ثبوتی و صفات سلبی را با ذکر مثال برای هرکدام توضیح دهید؟

 

 

8

1

 

ایمان چیست؟

 

9

1

 

چگونه «تفکر پیرامون آیات خدا در گستره ی هستی» ایمان و محبت انسان را به خدا زیاد می کند؟

 

10

1

 

2مورد از کارهایی که مارا به یاد  خدا می اندازد و 2 مورد از کارهایی که ما را از خدا غافل می کند نام ببرید؟

 

11

1

 

عبارت صحیح و غلط را با علامت (ص/غ) مشخص نمایید.

الف:مرحله ی ساده ی تدبّر و تفکر در قرآن «تفسیر » نامیده می شود.

ب:انتخاب هدف زندگی ، مهمترین انتخاب هر انسانی است.

ج:در حمد و ستایش همواره «صفات سلبی»خدا را بیان می کنیم.

د:داشتن حالت انکار و تکبر در مقابل حقیقت از زشتی های قلب است.

 

12

2

 

 

 

 

 

 

16نمره

جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

الف: جایگاه علم و شناخت................است اما قرآن جایگاه ایمان را .........معرفی می کند.

ب:حضرت ابراهیم با ...............وبا استعانت از................بهترین انتخاب را کرد.

ج:وقتی ........و............را در مخلوقات می بینیم ،حکیم بودن خدا را در می یابیم.

د:برترین محبوب..............زیرا.................................  .

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

[ دوشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٩ ] [ ۳:۳٢ ‎ب.ظ ] [ ]

 

 

2

 

آیات شریفه را ترجمه نمایید:

الف:«وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بسورة من مثله ی وادعوا شهداءکم»

 

ب:« انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اهتدی فلنفسه ی »

 

 

 

1

2

 

تدبر در آیات:

الف:آیه ی «انما ولیکم الله ورسوله و.......................................................وهم راکعون» را تکمیل نمایید و           بنویسید به چه آیه ای مشهور است؟

 

ب: پیام آیه «یا ایها الذین امنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم »را بنویسید؟

 

 

2

2

 

اصطلاحات داده شده را تعریف نمایید.

الف:وحی                        ب: تحدی                     ج: طاغوت           د:پیامبر تبلیغی

 

3

1

 

چرا یکی از نیازهای بنیادین انسان نیاز به تعالی،رشد و بالندگی است؟

 

 

4

1

 

چرا هدایت یک اصل عام و همگانی در نظام خلقت است؟

 

 

5

2

 

عواملی که سبب شد شریعت پیامبر اکرم (ص) جاویدان باشد را ذکر کنید(4مورد)

 

 

6

1

 

چرا هر پیامبری به داشتن معجزه نیازمند است؟

 

 

7

1

 

قلمروهای رسالت پیامبر (ص) را نام ببرید؟(4مورد)

 

 

8

1

 

دو مورد از اشکالات اساسی را که به علت ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر اکرم (ص) به وجود آمد بنویسید؟

 

 

9

1

 

تفاوت های اساسی حکومت بنی امیه وبنی عباس با رهبری پیامبر اکرم (ص) چه بود؟

 

 

10

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16نمره

 

جای خای  را با کلمات مناسب کامل نمایید.

الف:فطرت از کلمه ی فطر به معنای ..........و...........است.

 

ب:نفوذ خارق العاده قرآن کریم در افکار و نفوس از نشانه های ......................اعجاز این کتاب آسمانی است.

 

ج:هر پاسخی که به نیازهای بنیادین داده می شود،باید...........و.................باشد.

 

د:پیامبران با بهره مندی از الطاف الهی چنان مرتبه ای از ...........را دارند که به سوی گناه نمی روند و

 

از چنان ................برخور دارند که به خطا و اشتباه گرفتار نمی شوند.

 

 

 

 

 

 

                                                                                              پیروز وسر بلند باشید

 

 

 

11

 

[ یکشنبه ٢٦ دی ۱۳۸٩ ] [ ٧:٢٥ ‎ب.ظ ] [ ]

آیات شریفه راترجمه فرمایید: الف:"الذی خلق فسویوالذی قدر فهدی".................................

ب:"خلق السماوات و الارض بالحق".............................

ج:"ان الذین لایرجون لقاءنا".........................

د:"الله لا اله الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامة"............................

 

 

الف:با توجه به آیه"ولقد کرمنا بنی ءادم و و حملناهم فی البر و البحرو رزقناهم من الطیبات...."جایگاه انسان در نظام آفرینش چگونه است؟

ب:پیامی را که از آیه شریفه"انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا"بدست می آید بنویسید؟

 

 

 

شاخصه ی اصلی یک مجوعه ی نظام مند چیست و چرا؟

 

 

 

 کسی که می داند جهان از خداست و رو به سوی او دارد این عقیده چه تاثیری در زندگی او خواهد داشت؟

                                                                                                                               

 

 

 

  شیطان از چه راه هایی انسان را گمراه می کند؟(4مورد)

 

 

 

 تفاوت بعد جسمانی و بعد روحانی وغیر جسمانی وجود انسان بیان کنید؟

 

 

 

دیدگاه غیر الهی درباره مرگ را نوشته ویک مورد از پیامد های آنرا ذکرنمایید؟

 

 

 

منظور از آثار ماتقدم و آثار ماتاخر چیست؟

 

 

 

برزخ درلغت به چه معناست؟ و منظور از عالم برزخ چیست؟

 

 

 

 

مطابق کلام امام صادق(ع) شش چیز است که مومن بعد از مرگ نیز از آنها بهره مند می شود ؛4مورد آنرا فقط نام ببرید؟

 

 

 

 

 قانون« دفع خطر احتمالی لازم است» را در ضمن یک مثال بیان کنید؟

 

 

 

چهار مورد از وقایعی که در مرحله ی دوم قیامت رخ می دهد ذکر نمایید؟

 

 

 

جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید:

 

الف:در جهان واقعی میان وظایف و مسئولیت ها ...........و...........مشاهده می شود.

ب:هرچه دایره ی نظام بزرگتر می شود............و.............گسترده تری لازم است.

ج:از جمله راه های قرآن برای بیان ضرورت معاد عبارتند از 1-................2-..............

 د:اثر دیگر نگرش الهی درباره مرگ،................و................در راه خداست.

 

 

 

                                                                                                                                                             موفق و سربلند باشید-

 

 
[ یکشنبه ٢٦ دی ۱۳۸٩ ] [ ٧:۱۸ ‎ب.ظ ] [ ]

برای دریافت پاسخ تمرینات کتاب منطق چاپ89 به آدرس زیر مراجعه کنید:

http://philosophy-dept.talif.sch.ir/index.php?page_id=40&menu_id=1&menu_item_id=50

[ چهارشنبه ۱٥ دی ۱۳۸٩ ] [ ۱٠:٠۸ ‎ب.ظ ] [ ]
.: Weblog Themes By Weblog Skin :.
درباره وبلاگ

بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و احترام به شما ،خوش آمدید. به دلیل کاستی ها و نواقص وبلاگ از حضورتان عذر خواهی می کنم .برداشت از مطالب وبلاگ کاملا آزاد است ،پیروز و سربلند باشید.غلامحسین یگانه
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
امکانات وب
قرآن آنلاین
http://s1.picofile.com/shiat/giv.gif
ساعت فلش مذهبی